Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op tot 100.000 plekken.

Er komen steeds meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland werken. In 2004 waren het er 50.000, in 2016 is dat aantal opgelopen naar 350.000. En die mensen moeten allemaal ergens wonen. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden. Volgens uitzendbureaus in Nederland is het tekort opgelopen tot ongeveer honderdduizend geschikte woonplekken. 

 Dat bevestigt het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich inzet voor betere huisvesting, een bericht hierover in dagblad Trouw.

”Onze schatting is onder meer gebaseerd op cijfers uit de markt. Officiële cijfers zijn er niet”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum, dat schat dat in Nederland momenteel vierhonderdduizend mensen uit Oost-Europa werken en wonen.

Er wordt gehoopt dat gemeenten nauwer overleg gaan hebben met uitzendorganisaties, omdat zij de meeste arbeidsmigranten naar Nederland halen. Dit is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Want werkgevers zijn ontzettend blij met de arbeid van deze werknemers uit landen als Polen en Roemenië.

Van der Craats constateert dat verschillende gemeenten regels opstellen om het aantal Oost-Europese werknemers te beperken in bepaalde woonwijken, omdat ze bang zijn voor teveel ‘Polenhuizen’ in een straat. ”Maar tegelijk bieden ze onvoldoende alternatieve geschikte woonruimte, bijvoorbeeld in buitengebieden.

Nederlandse economie heeft arbeidsmigrant nodig

 Tevens heeft Nederland de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Volgens de organisatie ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met een miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. ”De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod”, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Aantrekkelijker

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt.

Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken.

Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: www.nu.nl

De woningmarkt blijft stijgen in 2018 met forse prijsstijgingen.

De conjunctuurstijging op de woningmarkt houdt onverminderd aan: het aanbod van te koop staande woningen neemt af, ze staan korter te koop en steeds meer wordt er boven de vraagprijs geboden. De stagnerende nieuwbouw van huizen biedt nauwelijks lucht. Er is zelfs nog maar één woonregio in heel Nederland te vinden met een ruime woningmarkt, namelijk: Noordoost-Groningen.

Wie zoekt naar tekenen dat de Nederlandse woningmarkt iets af begint te koelen, zal komende tijd bedrogen uitkomen. ‘De consument is de dupe, de starters voorop’, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

De belangrijkste cijfers in het kort: het aantal verkochte woningen is voor het vierde kwartaal op rij gedaald, makelaars verkochten op jaarbasis 11,5% minder huizen. Prijzen stegen juist hard. De gemiddelde woning kostte het afgelopen kwartaal €288.000, dat is ruim 10% meer dan in 2017.

Sinds 2000 is de verkooptijd van huizen nog nooit zo kort geweest. Een woning staat gemiddeld nog maar 45 dagen te koop, 16 dagen minder dan in 2017. Van de nieuw in aanbod gekomen woningen is bijna driekwart binnen drie maanden verkocht, een record in deze eeuw! Nog een ander record: een derde van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De consument en voornamelijk de starters die willen kopen moeten dus dieper in buidel tasten.

Nieuwbouw stokt

De aanhoudende conjunctuurstijging op de woningmarkt wordt gevoed door het tekort aan woningen, de economische voorspoed en de bijzonder lage hypotheekrente. Het enige wat deze toename zou matigen is het bouwen en verhogen van de nieuwbouwproductie, zegt Jaarsma. ‘Die opgave is immens en blijft op dit moment achter’.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt echter niet, maar stagneert al enkele kwartalen. Er komen minder nieuwbouwwoningen op de markt, 9% minder op jaarbasis. Er zijn rond de 30.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit zouden er 56.000 moeten zijn, om aan de vraag te voldoen. Met nieuwbouw huurwoningen erbij zou dit op 85.000 moeten komen.

Ook richting de komende periode lijkt de stijging van nieuwe woningen eerder te gaan dalen, dan stijgen. Het aantal nieuwbouwvergunningen daalt. Het aantal verstrekte vergunningen lag volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 15.000. Dat is een daling van 5,5% op jaarbasis.

Klimaatakkoord

De doelstellingen die vastgesteld zijn in het Klimaatakkoord worden komende jaren een lastige opgave. In het bijzonder de verduurzaming van bestaande woningen en de operatie om van het aardgas los te komen, gaat een lastige klus worden. Want het zijn juist de mensen met een laag inkomen die vaak in de minst goed geïsoleerde huizen wonen, blijkt uit cijfers van de NVM. 45% van de minder welvarende huishoudens zit in een huis met energielabel D of slechter. De investeringen die nodig zijn om woningen gasloos te maken en te verduurzamen zijn moeilijk op te brengen door mensen met een laag inkomen. Verhuizen is voor hen meestal ook geen optie. Dit in combinatie met de woningprijzen die stijgen en de daling van de nieuwbouw productie. Welvarende huishoudens wonen nu al in zuinigere en beter onderhouden woningen waarin minder investeringen nodig zijn, aldus de NVM.

Bron: FD.nl

Woningbeleggingen naar record in 2018!

Het afgelopen halfjaar is er voor maar liefst 3,5 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Nog nooit was het investeringsbedrag in huurwoningen zo hoog als de eerste zes maanden van 2018. Er wordt voor komend jaar verwacht dat alle records op de woningbeleggingsmarkt verbroken gaan worden met een totaalvolume van 6,5 tot 7 miljard euro. Een groot gedeelte daarvan werd geïnvesteerd in nieuwbouw of transformaties (40%). Beleggers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in verbreding van de woningportefeuille en kijken daarom ook steeds meer naar zorg- en studentenwoningen.

Sterkste eerste halfjaar ooit op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt.
Na de goede start van afgelopen halfjaar ziet het er naar uit dat het recordbedrag van ruim 5 miljard aan woningbeleggingen in 2017 niet lang stand zal houden. Niet alleen buitenlandse partijen doen grote transacties in woningen, de markt wordt gekenmerkt door een grote Nederlandse belangstelling voor residentieel vastgoed. Circa 75% van het volume werd door Nederlandse kopers bepaald, waarin woningbelegger Vesteda een belangrijk aandeel heeft. Met een transactie waar 1,5 miljard euro mee gemoeid is, nam verkoper NN direct een aandeel van 1 miljard in de portefeuille van de nieuwe eigenaar. De resterende “stenendeal” van 500 miljoen euro is nog steeds de grootste in cijfers, maar het volume werd verder mede vormgegeven door nog vijf transacties die de 100 miljoen euro overstijgen. Door deze liquiditeit in de markt, samen met het aantal transacties dat nog verwacht wordt dit jaar, maakt dat Capital Value 2018 als nieuw recordjaar wordt verwacht.

Bouwproductie nog steeds beperkt, aantal bouwvergunningen gedaald.
Zowel op de beleggersmarkt als de particuliere koopmarkt is te merken dat de bouwproductie sterk achterblijft bij de vraag naar nieuwbouwwoningen. Ondanks dat bouwend Nederland in haar woonagenda een bouwproductie van 75.000 nieuwbouwwoningen aankondigde, ligt het aantal verstrekte vergunningen volgens het CBS in het eerste kwartaal slechts op 15.000. Dit is een daling van 5,5% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar en zelfs een daling van 8,6% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. Als het in dit tempo doorgaat dan zal de doelstelling niet worden gehaald en worden er maar circa 60.000 – 65.000 vergunningen verstrekt. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat gemeenten de benodigde RO-procedures en aanvragen simpelweg niet sneller kunnen afhandelen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Door het tegenvallende aantal verleende bouwvergunningen zal de druk op de bestaande voorraad nog verder toenemen en zal er voorlopig geen einde komen aan de stijging van koop- en huurprijzen op de woningmarkt”. “Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest voor investeringen in huurwoningen, wat kansen biedt om tekorten terug te dringen. Samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en lokale overheden is essentieel om de bouwproductie toe te laten nemen”.

Bron: https://www.capitalvalue.nl

Zonder zorgen uw (tweede) woning verhuren via Hopmans Wonen.

Een woning verhuren is in deze tijd van lage spaarrentes renderend, helemaal in Zeeuws-Vlaanderen. Er is hier namelijk nogal wat vraag naar tijdelijke huurwoningen. Gaat u voor een aantal maanden of jaren naar een andere regio, of naar het buitenland? Of heeft u een tweede woning die niet gebruikt wordt? Dan is verhuur financieel zeker interessant. Alleen, hoe pakt u dat aan? Hoe zit het juridisch allemaal? Wat zijn de risico’s? Hoe komt u aan een betrouwbare, degelijke huurder? Wat als uw pand beschadigd raakt, of als de huurpenningen niet betaald worden? Bij verhuurbemiddelingsdeskundige Hopmans Wonen uit Terneuzen worden uw vragen vrijblijvend beantwoord. Dat niet alleen, Hopmans Wonen ontzorgd de verhuurder. Wat betekent dat precies?

Voor Ralph en Jorn Hopmans betekent ontzorgen van de verhuurder meer dan hem adviseren en hem in contact brengen met een huurder: “Wij treden op namens de verhuurder. In de praktijk betekent dat als eerste dat wij de promotie doen. De pagina Verhuur op onze website wordt maandelijks door 2.500 tot 3.000 mensen bezocht en de woning wordt op tientallen platforms uitgezet, zoals Pararius, Funda en op social media. Ons systeem legt direct linken tussen de woning en de profielen van ingeschreven huurders. Een huur kandidaat wordt onderzocht op financiële draagkracht en kredietwaardigheid, in samenwerking met EDR Credit Services. Hierbij gaan we net iets verder dan de gemiddelde makelaar. Om de eigenaar van de woning ervan te verzekeren deze hetzelfde terug te ontvangen, worden de staat van de woning en de meterstanden vastgelegd en een honderdtal foto’s gemaakt. Het  juridisch kloppende huurcontract, de sleuteloverdracht en eerste maandbetaling loopt via ons.”

“De verhuurder kan ook kiezen voor financieel beheer of een totaalpakket. Hierbij nemen wij de verplichting op ons om huurbetalingen te innen, huurverhoging toe te passen, de afrekening gas, water en elektra te regelen en de verhuurder tijdig op de hoogte te brengen van het einde van de huurovereenkomst. We zijn er voor de verhuurder en voor de huurder, we helpen de laatste graag de woning op de juiste manier te bewonen. Kiest de woningeigenaar voor het totaalpakket, dan zijn wij ook nog het aanspreekpunt voor alle technische zaken, verzorgen wij het onderhoud aan en rond de woning, meubileren we deze eventueel en staan wij garant voor alle huurpenningen en een correcte terug levering van de woning in dezelfde staat als wanneer deze verhuurd werd.”

DESKUNDIGE EN BETROUWBARE ONTZORGING

Ontzorgen van de verhuurder betekent voor Hopmans Wonen deskundigheid en betrouwbaarheid. “Dat is de peiler waar we voor staan. Wij bouwen aan langetermijnrelaties. We staan voor duidelijkheid en transparantie en zijn bouwkundig en juridisch goed onderlegd. Hierdoor kunnen we de verhuurder vanuit verschillende oogpunten ondersteunen.”

De geboren en getogen Zeeuws-Vlaming Ronald Wieme is dezelfde visie toegedaan. Vanaf 11 juni is hij het gezicht van het kantoor in de Axelsestraat in Terneuzen en zal hij het hele verhuurtraject met huiseigenaren en huurders in onze regio doorlopen. Zijn ervaring van bijna dertig jaar als financieel en hypotheekadviseur bij de Rabobank, in de makelaardijverkoop en als klantenadviseur bij BNP Paribas Fortis geven vertrouwen in een gedegen advies. “Een goede begeleiding staat voorop”, vindt Ronald. “Daarvoor wil ik mij goed verdiepen en verplaatsen in de verhuurder, in de huurder en in de woning. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ is niet alleen mijn motto, het is ook het motto van Hopmans Wonen.”

Privacy, hoe gaan wij hier mee om?

De wetgeving verandert op het verzamelen, bewaren en bewaken van de persoonsgegevens. Maar hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Hopmans Wonen worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hopmans Wonen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer je jezelf aanmeldt op onze website, kan je worden gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, woonadres, betaalgegevens. De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Hopmans Wonen te vallen.

Je verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die zouden optreden in deze gegevens. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Hopmans Wonen.

Hopmans Wonen gebruikt jouw gegevens voor het verlenen van service en/of om je te informeren over andere producten en diensten indien u dat op prijs stelt. Hierbij tracht Hopmans Wonen rekening te houden met uw voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een Secured Server.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van Cookies

De website van Hopmans Wonen maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert, heeft slechts beperkte toegang tot de betreffende site. Hopmans Wonen gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de website van Hopmans Wonen staan hyperlinks naar andere websites. De website van  Hopmans Wonen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar wordt doorverwezen. Ook is de website van de Hopmans Wonen niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op deze site adverteren.

Wijzigingen

Hopmans Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

Afmelden voor e-mailberichten

Wil je geen e-mailberichten of notificaties meer ontvangen van Hopmans Wonen, dan meld je je hiervoor af. Dit kan bij de e-mailberichten onder in. Tevens worden gegevens na een verhuurperiode vergeten. Hopmans Wonen tracht hier rekening mee te houden.

En… hoe gaat het?

De woningmarkt staat steeds meer onder hoogspanning. Dit geldt bij zowel koop- als huurwoningen. Lees hier de tips & tricks om toch het juiste aanbod te vergaren. Start up is de inschrijving via onze website.

In dit geval is goed voorbereiden meer dan het halve werk. Tegenwoordig is het erg lastig om een geschikte woning te vinden. Veel mensen komen dan met de vraag ‘Hoe je in deze tijden aan een huurhuis komt?’.

We moeten dus ‘doen wat vooraf nodig is’. Dit is interessant, want in alle eerlijkheid, hoeveel doe jij vooraf om een huis te krijgen? Laten we eens op deze punten inzoomen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je zo snel mogelijk een nieuwe woning kunt betrekken.

Regel je papierwinkel op tijd

Allereerst gaan we kijken naar het papierwerk. Deze dient van tevoren het liefst geregeld te zijn. Als je nu denkt, dit regel ik allemaal wel als ik te horen heb gekregen dat ik kans maak: niet doen, doe het nu! Bij een aantal documenten heb je er namelijk geen invloed op wanneer je deze ontvangt. Documenten als de werkgevers- en verhuurdersverklaring moet je aanvragen bij zowel de werkgever als verhuurder. Hier kan een enige tijd overheen gaan dus bespaar jezelf de stress en regel het!

Hier nog enkele tips als het passende aanbod nog niet via onze website is gevonden. 

Andere platforms

indien er nog niks gevonden is, kan je externe pagina’s als Pararius en Funda bekijken en inschrijven. Hierdoor heb je meer aanbieders, waardoor je meer kans maakt als je die af en toe bekijkt.

Budgetteer vooraf

Bij de zoektocht naar een geschikte woning heb je natuurlijk ook vooraf een bepaald budget in gedachten. Buiten de kale huurprijs zijn er nog een aantal andere kosten die de uiteindelijke maandelijkse huurprijs bepalen. Denk bijvoorbeeld eens aan de kosten voor gas, water, elektra, tv, internet, gemeentelijke heffingen en je inboedelverzekering.. Deze kosten zijn vaak niet inbegrepen in de huurprijs. Kijk daarom altijd goed welke zaken wel en niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Probeer een goed beeld te krijgen van de bijkomende kosten zodat je niet voor verassingen komt te staan en goed weet wat je in totaal voor een nieuwe woning zal gaan betalen. 

 

Wij zijn aangesloten bij Funda!

Heeft u plannen om uw huis te verhuren of te verkopen? En wilt u dat uw huis zo snel mogelijk opnieuw bewoond wordt? Dan hebben wij goed nieuws!

                                     Vanaf heden is ons kantoor aangesloten bij Funda!                              

Met circa 40 miljoen bezoeken per maand (!) is Funda sinds 2001 hét vastgoedplatform voor consumenten en ondernemers.

Als verhuurmakelaar nemen wij al uw zorgen uit handen en zorgen wij dat uw woning zoveel mogelijk bekendheid krijgt. Naast de weergave op de websites Pararius, Huurwoningen.nl en diverse doorlinkwebsites is uw woning nu ook professioneel zichtbaar via www.funda.nl. Woningzoekenden die zich via Funda hebben geregistreerd worden nu dus ook bereikt!

Hier wordt uw woning dus in de schijnwerpers gezet. Het proces van verkoop of verhuur van een woning moet snel verlopen, zonder hierbij aan kwaliteit en service in te leveren. Wij zorgen er met deze nieuwe ontwikkeling voor dat de kans op een match nóg groter wordt!

Het verhuren van uw woning draait om zekerheid, helderheid en vertrouwen. Bij Hopmans- en Acser Wonen weet je daarom vooraf waar je aan toe bent.

Neem een kijkje op de al reeds gepresenteerde woningen:

Snel op weg naar een nieuwe woning!

Wil je jezelf  oriënteren op het vinden van een huurwoning? Hier komt nog heel wat bij kijken. Waar moet je precies op letten en hoe loopt het proces van inschrijven tot het bezichtigen?

Als je bij ons een huurwoning hebt gevonden, kan je reageren via de website. Daarom nemen wij je in het kort even mee!

1. Inschrijven via Hopmans Wonen.

De huur van je nieuwe woning start met het inschrijven. Dit is geheel vrijblijvend en gratis.

Voordat je gaat zoeken, vragen we je informatie te geven over de volgende onderwerpen:

  • Jouw huishoudsamenstelling;
  • Het toetsingsinkomen van je huishouden;
  • Jouw huidige woonsituatie;
  • Jouw woonwensen

2. Een passende woning zoeken.

Als de woning beschikbaar komt, wordt deze geplaatst in het woningaanbod. Alle woningzoekende die ingeschreven zijn, ontvangen als eerste het nieuwste aanbod. Vanaf dat moment kan je reageren op de woning.

3. Reageren op beschikbare woningen.

Heb je de woning gevonden die bij jou past? Dan kan er een bezichtiging aangevraagd worden. Onze medewerkers zullen dan jouw inschrijving erbij zoeken en als je aan de voorwaarde voldoet kun je de woning komen bekijken. De rangorde is niet gebaseerd op de duur van jouw inschrijving.

4. De woning bezichtigen

Als wij je uitnodigen, kan je de woning bezichtigen. Soms zijn er groepsbezichtigingen. Wij voorzien in overleg met de verhuurder een datum en een tijd waarop de bezichtiging plaatsvindt. Als je uiteindelijk ‘ja’ zegt tegen de woning, vragen wij jou een aantal gegevens aan te leveren om deze vervolgens te controleren. Bij meerdere kandidaten zal samen met de verhuurder gekeken worden naar de huurder die het beste past bij de betreffende woning.

5. Huurdersdossier aanmaken

Blijkt uit de controle dat je voldoet aan de vereisten? Dan gaat de screeningsprocedure beginnen. Dit doen we via een online platform. Hierin moet je als huurder de gevraagde stukken in een beveiligde omgeving uploaden. De medewerker zal dan de stukken goedkeuren of afwijzen. Als het dossier compleet is, dan wordt jouw dossier ter goedkeuring aangeboden aan de eigenaar. 

6. Opmaken van de huurovereenkomst 

Jouw huurdersdossier is door de verhuurder goedgekeurd, en dat is goed nieuws! Je gaat digitaal een concept huurovereenkomst ontvangen. Afspraken staan hier helder in beschreven om te zorgen dat een ieder weet wat zijn/haar rechten en plichten zijn. Na het maken van een afspraak voor het ondertekenen met de verhuurder zal de sleuteloverdracht georganiseerd worden en is de woning van jou!

Al benieuwd naar het actuele aanbod? Klik hier of per plaats:

Oude metaalgieterij omgetoverd tot toprestaurant BORR.

Roparun Team NNN heeft in het weekend van 6-7-8 april de oude metaalgieterij ‘de Gemcast’ omgetoverd tot het pop-up restaurant BORR, oftewel Blik Op RopaRun.

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun.

Tegenwoordig wordt een gedeelte van de voormalige Gemcast gebruikt als nieuwe loods voor de mannen van de buitendienst, maar was het voor afgelopen weekend een top restaurant.

Op vrijdag 6 april heeft het Hopmans team ontzettend genoten van een uitgebreid diner in metaalsferen. Gerechtjes werden geserveerd op deksels van blikken of helemaal in blik. 

Een geweldig, mooi initiatief! Waarbij wij alle deelnemers alvast heel veel succes wensen tijdens de Roparun!

Nieuwe bedrijfswagen aan wagenpark toegevoegd

Een hagelnieuwe Citroën Jumper heeft per vorige week zijn entree gemaakt bij Hopmans Wonen. De nieuwe aanwinst is geheel uitgerust in onze bedrijfshuisstijl.

De Jumper zal vooral ingezet worden voor de meubilering van wellicht úw woning en daar zijn onze medewerkers van de buitendienst maar wat blij mee! Het meubileren van een woning kan soms een pittige klus zijn, maar dankzij deze wagen valt er, soms letterlijk, een last van de schouders.

Efficiëntie en kwaliteit staan bij Hopmans Wonen hoog in het vaandel. Zo kan uw woning binnen 4 uur volledig hotelklaar ingericht worden!