Nederland maakt zich druk om arbeidsmigratie en negeert de snelle vergrijzing

Blog Nieuw

Begin jaren ’90 had Nederland 15 miljoen mensen, toen ook al op dat hele kleine stukje aarde. Nu wonen er volgens schatting van het CBS ruim 17 miljoen mensen in ons land. Vindt u het in Nederland nu soms al druk? Het wordt de komende dertig jaar volgens het CBS alleen maar drukker. In 2050 zal dat oplopen tot ruim 19,3 miljoen mensen. Dat is een sterkere stijging dan eerder werd voorspeld.

Volgens de laatste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking dit decennium met ongeveer een miljoen toenemen. Dat komt vooral doordat meer immigranten naar Nederland komen dan er emigranten vertrekken, maar ook het aantal geboortes is hoger dan het aantal sterfgevallen. In de latere decennia neemt de bevolkingsaanwas wat af, maar blijft het positief.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), noemt in een interview met het NRC Handelsblad de bevolkingsgroei het grootste probleem van Nederland. ‘De migratie overkomt ons’, zei hij. Het huidige aantal arbeidsmigranten is ‘te hoog’ en we moeten volgens de vicepremier ‘in Europa opnieuw de effecten wegen van het vrije verkeer van personen’.

Eerder al hadden de ChristenUnie en de SP een gezamenlijk Actieplan Arbeidsmigratie gepresenteerd, met een pleidooi voor quota en werkvergunningen voor arbeidsmigranten uit EU-landen.

Heel veel arbeidsmigranten nodig

Arbeidsmigratie staat anno 2020 blijkbaar in een kwaad daglicht. Want als we de bevolkingsprognoses van het CBS mogen geloven, dan is het wel dat we de komende decennia arbeidsmigranten hard nodig hebben. Want niet bevolkingsgroei is de meest opvallende uitkomst van de berekeningen, maar juist de vergrijzing. Er komen mensen bij, de komende jaren, maar per saldo groeit de potentiële beroepsbevolking nauwelijks.

In de leeftijdsklasse van 20 tot 65 jaar, groeit de bevolking tot 2050 met slechts 0,8 procent. Het aantal 65-plussers stijgt in die periode met meer dan 30 procent. Het aantal kinderen en jongeren ligt in 2050 zo’n 8 procent hoger.

Ondanks de arbeidsmigratie moeten we in 2050 met ongeveer net zoveel werkenden een groeiende groep ouderen (en wat extra jongeren) onderhouden. Nu zijn er op iedere 65-plusser zo’n drie mensen in de werkzame leeftijd. Over tien jaar is dat al gedaald naar minder dan 2,5 en in 2050 zijn er net meer dan twee mensen van 20 tot 65 jaar op iedere 65-plusser. Het maatschappelijke probleem van dat moment is niet een overschot aan arbeidsmigranten, maar het structurele tekort aan mensen die willen en kunnen werken.

 

Belangrijk voor de economie

Binnen veel sectoren in Nederland is er sprake van een groot tekort aan personeel. Alleen al in de zorg zoekt men naar 100.000 mensen. Dit tekort komt dus deels door vergrijzing van de bevolking en deels door vergrijzing van het personeelsbestand. Voor het invullen van vacatures worden we in Nederland steeds afhankelijker van arbeids- en kennismigranten. Drie jaar geleden vervulden 370.000 arbeidsmigranten al 540.000 banen en steeg het aantal vergunningen voor kenniswerkers in tien jaar met 65 procent.

Ook in de bouw, agrarische sector en in de techniek bestaan grote personeelstekorten. Eind februari liet het CBS aan de NOS weten dat we de komende jaren 50.000 extra werknemers uit het buitenland nodig hebben om banen in deze sectoren te vullen. Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa, verwacht zelfs dat we 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten nodig hebben. Deze inschatting is onder andere gebaseerd op de vergrijzing, die binnen twintig jaar op zal lopen van 20 naar 33 procent van de bevolking. Kortom, arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie.

Woningmarkt beïnvloedt

Door de gehele discussie omtrent arbeidsmigratie en vergrijzing, is de woningstagnatie nog niet verholpen. Een stijgende levensverwachting, ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en een groeiend aantal oudere woningbezitters: de vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt en zal dat ook blijven doen. Dat zullen we vooral gaan merken door minder doorstroming op de woningmarkt, nu en in de nabije toekomst.

Op de huidige woningmarkt draagt de vergrijzing op twee manieren bij aan een lagere doorstroming: met het vorderen der jaren verhuizen mensen steeds minder. Daarnaast is het beleid gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. Toch komt er een moment dat oudere alleenstaanden naar een instelling verhuizen of komen te overlijden. Dan is er sprake van uitstroom uit de woningmarkt en komen uiteindelijk hun woningen vrij.

Nederland vergrijst dus de komende tien jaar razendsnel. Vergrijzing gaat zorgen voor nijpende tekorten op de arbeidsmarkt, en de enige snelle oplossing daarvoor is meer arbeidsmigranten, niet minder. Het alternatief: structurele tekorten, wachtlijsten en tekortschietende dienstverlening.

Dat het de komende jaren wat drukker wordt is daarom geen probleem, maar is juist een deel van de oplossing.

Bronnen: FD / Flexmarkt / NIDI

Kabinet opent fonds voor asbestsanering

Asbest Sanering

Sinds 2020 is er een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om asbest van hun daken te laten verwijderen. Het fonds voor de verwijdering van asbest loopt door tot 2028. Op deze manier wil staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur huiseigenaren stimuleren om op korte termijn in actie te komen tegen het asbest wat zich in daken en gevels bevind.

Afgelopen zomer weigerde de eerste kamer een verbod op daken met asbest. Het plan zou huiseigenaren in eerste instantie veel werk bezorgen en het vervangen van de daken met asbest draagt te hoge kosten met zich mee, vond de eerste kamer. Het voorstel voor een verbod leidde ook tot protest van huiseigenaren.

‘Niet verplichten maar verleiden’

Nu wil de staatssecretaris Van Veldhoven met het fonds eigenaren helpen hun daken die asbest bevatten te vervangen. ‘’We verplichten ze niet, wel willen we de huiseigenaren verleiden met het vervangen van daken waarin zich asbest begeef’’, zegt Van Veldhoven. Hoe ouder een dak is hoe meer asbest het loslaat, wat natuurlijk hartstikke slecht is voor de gezondheid. Elk jaar dat asbestdaken blijven liggen, kunnen er meer asbest deeltjes in de omgeving van mensen komen. Hierdoor wordt het elk jaar een stuk gevaarlijker.

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen reageert welgezind op de komst van het fonds voor asbestsanering. De groep wilt wel graag dat gemeenten een leidinggevende rol op zich nemen voor de aanpak van asbest. De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de belangen te behartigen van de eigenaren van woningen waarin asbest in de dakbedekking verwerkt zit. Bijvoorbeeld golfplaat of leien. Vooral met de huidige rentestand “begint het voor heel veel mensen mogelijk te worden om hun asbestdaken te vervangen”, zegt voorzitter Rob Ekkers

Om asbest verder te verdrijven gaan verzekeraars asbestdaken in de toekomst uitsluiten. “En met een onverzekerd asbestdak kun je geen hypotheek krijgen”, zegt Van Veldhoven.

Gevels én daken met asbest beide meefinancieren

Het meefinancieren van het saneren van asbestgevels zal ook via het fonds mogelijk worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers is het logisch dat wanneer een woning zowel asbest bevat in het dak als in de gevel, in zijn geheel onder handen genomen moet worden. In het ondernemingsplan voor het landelijke fonds zal deze optie meegenomen worden. Dit ondernemingsplan wordt zo snel mogelijk opgesteld.

De afgelopen drie jaar is er ruim 33 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd. Dit was mogelijk gemaakt door een inmiddels afgelopen subsidieregeling. (75 miljoen euro, maximaal €25.000 per adres)

Asbest kan ernstige longziekten veroorzaken. Elk jaar overlijden zo’n duizend mensen aan de gevolgen van het inademen van asbest. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Het wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal, veelal in daken werd asbest gebruikt.

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd over de recente ontwikkelingen omtrent asbestsanering. Heeft u zelf al stappen genomen tegen het verwijderen van asbest? Dan bent u op de goede weg om uw leefomgeving een stuk veiliger te maken!

Bent u zich nog aan het oriënteren om asbest te verwijderen? Meld het bij uw betreffende gemeente of via het Omgevingsloket. 

Heeft u nog andere vraagstukken waarmee wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op via info@hopmanswonen.nl of bel naar 0164 85 71 51. Een medewerker zal u tijdens kantooruren te woord staan en altijd van persoonlijk en kundig advies voorzien. 

Bron: NOS.NL

Een woning huren: Welke kosten zijn er naast de huurprijs?

Foto 3

U bent aangenomen voor een leuke baan, verhuisd voor de liefde of bent het thuis helemaal beu en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een nieuwe woning komt dan al snel om de hoek kijken. Na weken of maandenlang zoeken heeft u eindelijk een droomhuis gevonden. U heeft de woning bezichtigd en bent klaar om de woning te huren. Een heerlijk gevoel natuurlijk, maar welke aanvullende kosten mag u verwachten naast de huurprijs?

Servicekosten

Een ‘totale’ huurprijs is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Dit is de kale huurprijs waarbij soms aangevuld een bedrag voor de stoffering en/of meubilering en in geval van appartementen vaak ook een bedrag voor de servicekosten wordt berekend.

Doorgaans zijn de kosten voor de stoffering e/o meubilering in de huurprijs opgenomen. Maar het kan ook zijn dat u hiervoor apart betaalt. Men spreekt dan vaak over een kale huurprijs met apart beschreven een vergoeding voor de stoffering/meubilering. 

Betaalt u ook servicekosten omdat u bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont? Een deel van deze totale servicekosten kan aan u als huurder worden doorberekend. Dit is het deel van de kosten die met het gebruik te maken hebben zoals: liftonderhoud, schoonmaak van de centrale ruimtes, klein dagelijks onderhoud, water, stookkosten, etc. 

Gas, Water, Elektriciteit, of stadsverwarming

Voor gas, water en elektriciteit wordt in de meeste gevallen een voorschotbedrag in rekening gebracht. Maandelijks betaalt u hetzelfde bedrag voor gas, water en elektriciteit. Eén keer per jaar en aan het einde van uw huurperiode, wordt berekend wat er werkelijk verbruikt is geweest. Het verschil wordt verrekend.

In enkele andere gevallen wordt er een vast bedrag voor gas, water en elektriciteit in rekening gebracht. Dit wordt gedaan wanneer het niet mogelijk is een nacalculatie uit te voeren. Deze situatie komt soms voor bij appartementencomplexen die blokverwarming hebben of bij  kamerverhuur.

TV en Internet

De contracten voor televisie en internet werken ongeveer hetzelfde als bij de contracten voor gas, water en elektriciteit. Een paar voorwaarden daargelaten. Verschillende aanbieders voor pakketten zijn onder andere Ziggo, KPN, Tele 2, Delta of T-Mobile. Lees hier meer tips over het afsluiten van dit soort abonnementen.

Gemeentelijke belastingen

Elke desbetreffende gemeente kent gemeentelijke belastingen die aan u als bewoner van een woning berekend worden. Meestal zijn dit rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Deze belastingen worden vanaf de ingangsdatum van bewoning tot het einde van het jaar berekend. Daarna geldt dit per jaar. Wanneer u de woning eerder verlaat dan het einde van het jaar, wordt door de gemeente berekend hoeveel betaald is voor de periode waarin u de woning niet meer bewoont.

De hoogte van deze belastingen verschillen per gemeente. Deze zijn op de website van uw desbetreffende gemeenten terug te vinden.

Inboedelverzekering

Niet verplicht, zelf de keuze. Zowel u als de verhuurder kunnen hiermee te maken hebben. Het verschil zit meestal in de oplevering van het gehuurde. Bij een gemeubileerd verhuurde woning, zijn de spullen van de verhuurder, welke dan meestal een verzekering afsluit. Bij een gestoffeerde oplevering gaan uw eigen spullen in de woning en is het aan uzelf om te overwegen of u een inboedelverzekering afsluit. Ook als u gemeubileerd huurt is er de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor uw eigen meegebrachte spullen waaronder kleding, telefoon of sieraden.

Wilt u in ieder geval zekerheid dat wanneer er iets gebeurt met de woning, zoals waterschade of brand, u geld hebt om nieuwe spullen te kopen? Dan is het bedachtzaam om een inboedelverzekering af te sluiten. De kosten van een inboedelverzekering zijn afhankelijk van de waarde van de inboedel.

Klaar om te huren!

Hopelijk hebben we u voldoende geïnformeerd over de kosten die er naast de huurprijs bij komen. Mocht u deze kosten al wel meegerekend hebben, dan bent u er helemaal klaar voor.

Houd als tip dus altijd uw budget goed in de gaten. Met alleen het betalen van de huur bent u er nog niet. Het is verstandig om altijd in het huurcontract te kijken welke kosten voor uw rekening komen. Als het dan nog niet helemaal duidelijk is vraag het dan aan een van onze collega’s. Bekijk hier ons actuele aanbod!

Bron: Stoit / Huurwoningen / Woonbond

Huis kopen om te verhuren, banken springen in op vraag!

Woning Verhuren

Wie geld ‘over’ heeft zoekt naar rendement. Met 0,02 procent rente op de bank, loont sparen daarentegen al jaren niet meer. Welke alternatieven zijn er dan? Een goede mogelijkheid, waar wij als verhuurmakelaar u mee van dienst kunnen zijn, blijven stenen. Verschillende hypotheekverstrekkers spelen daar dan nu op in, met speciale ‘verhuurhypotheken’.

Bij een zogenoemde verhuur- of investeringshypotheek leent u geld om een huis te kopen dat u vervolgens verhuurt. Een huis kopen om te verhuren kan een attractieve investering zijn. Allereerst omdat u maandelijks huurinkomsten krijgt overgemaakt, en daarnaast omdat de verwachte waardestijging van uw verhuurde woning indirect ook het nodige oplevert.

De afgelopen jaren is deze stijging dan ook goed te zien. In de periode tussen 2006 en 2018 steeg de verhuur van een eigen woning van 3,3 procent naar 5,8 procent, aldus onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven. Ons land telt momenteel dan ook ongeveer 1 miljoen particuliere huurwoningen.

Woningen In Eigendom Van

Voor wie?

Als toekomstige huisbaas heeft u wellicht geen hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen, maar het grootste gedeelte van de verhuurders hebben daarentegen wel een financiering nodig. Deze groep is de laatste jaren enorm gegroeid. Ruim 79 procent van de particuliere verhuurders verhuurt één woning. Daarom hebben wij een handjevol hypotheekverstrekkers voor u op een rijtje gezet, aangezien geldverstrekkers in spelen op deze groeiende markt.

Welke aanbieders?

Mits u geïnteresseerd bent, kunt u op internet al veel informatie over de verhuurhypotheken vinden. U vindt ze op Google of een ander zoekmachine onder de naam ‘buy-to-let-hypotheek’, ‘beleggingspandhypotheek’, ‘verhuurhypotheek’ of ‘investeringshypotheek’. Daaruit komen verschillende aanbieders, die bekend zijn met deze dienstverlening. Aanbieders van deze verhuurhypotheken zijn onder anderen Domivest, NN, ING, Woonfonds, Dynamic Credit, Rabobank, Handelsbanken en NIBC Direct.

Wat zijn de eisen?

Na de positieve informatieve berichtgeving, is het niet aannemelijk dat iedereen in aanmerking kan komen voor een verhuurhypotheek. Toch zijn er meer mogelijkheden dan dat u wellicht denkt. Voor een verhuurhypotheek gelden vaak strengere voorwaarden. Ook moet u meer eigen geld inbrengen ten opzichte van een standaard hypotheek, meestal minstens 30 procent. Uiteraard verschilt dit per bank.

Daarnaast zijn er drie verschillende varianten mogelijk, namelijk lineair, annuïtair of aflossingsvrij. De maximale looptijd van lineair en annuïtair is 30 jaar. Bij de berekening of de financiering haalbaar is, wordt 70 procent van de huurinkomsten meegenomen bij het inkomen. Is het huis nog niet verhuurd, dan wordt 40 procent van de getaxeerde huurinkomsten meegenomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als ervaren verhuurmakelaar helpen wij u met het verhuren van uw woning in Bergen op Zoom, Roosendaal, Terneuzen of omstreken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning te verhuren. Wij hebben daar speciaal pakketten voor ontwikkeld, zodat de verschillen goed zichtbaar zijn. Het verhuren van uw woning gaat verder dan alleen een sleuteloverdracht. Ook op het gebied van screening, beheer, administratie en meubilering kunnen wij u van dienst zijn. Tevens kunnen wij u een huurgarantie geven voor 12, 36, 60 maanden of langer. Risico’s van leegstand of een ‘niet-betalende-huurder’ worden dan ook door ons overgenomen. Elke maand ontvangt u een netto huurbedrag of de woning nu wel of niet bewoond is.

Onverantwoordelijke risico’s

U wilt investeren zonder onverantwoordelijke risico’s te nemen, logisch. Bij het verhuren van een woning komen namelijk een aantal aspecten bij kijken. Wij als verhuurmakelaar in de regio Zuidwest Brabant en Zeeuws Vlaanderen kijken daarom met u mee naar de beste oplossing. Door korte lijnen en de juiste mensen op de juiste plek versterken wij elkaar. Heeft u een woning op het oog en wilt u weten welk haalbare rendement u kan halen? Of heeft al een (tweede) huis en wilt u graag uw woning verhuren? Wij helpen u graag verder. Stuur uw vraag naar info@hopmanswonen.nl of contacteer ons op +31 165 39 92 09.

Bron: RTLZ / Consumentenbond

Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op tot 100.000 plekken.

Er komen steeds meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland werken. In 2004 waren het er 50.000, in 2016 is dat aantal opgelopen naar 350.000. En die mensen moeten allemaal ergens wonen. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden. Volgens uitzendbureaus in Nederland is het tekort opgelopen tot ongeveer honderdduizend geschikte woonplekken. 

 Dat bevestigt het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich inzet voor betere huisvesting, een bericht hierover in dagblad Trouw.

”Onze schatting is onder meer gebaseerd op cijfers uit de markt. Officiële cijfers zijn er niet”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum, dat schat dat in Nederland momenteel vierhonderdduizend mensen uit Oost-Europa werken en wonen.

Er wordt gehoopt dat gemeenten nauwer overleg gaan hebben met uitzendorganisaties, omdat zij de meeste arbeidsmigranten naar Nederland halen. Dit is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Want werkgevers zijn ontzettend blij met de arbeid van deze werknemers uit landen als Polen en Roemenië.

Van der Craats constateert dat verschillende gemeenten regels opstellen om het aantal Oost-Europese werknemers te beperken in bepaalde woonwijken, omdat ze bang zijn voor teveel ‘Polenhuizen’ in een straat. ”Maar tegelijk bieden ze onvoldoende alternatieve geschikte woonruimte, bijvoorbeeld in buitengebieden.

Nederlandse economie heeft arbeidsmigrant nodig

 Tevens heeft Nederland de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Volgens de organisatie ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met een miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. ”De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod”, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Aantrekkelijker

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt.

Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken.

Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: www.nu.nl

De woningmarkt blijft stijgen in 2018 met forse prijsstijgingen.

De conjunctuurstijging op de woningmarkt houdt onverminderd aan: het aanbod van te koop staande woningen neemt af, ze staan korter te koop en steeds meer wordt er boven de vraagprijs geboden. De stagnerende nieuwbouw van huizen biedt nauwelijks lucht. Er is zelfs nog maar één woonregio in heel Nederland te vinden met een ruime woningmarkt, namelijk: Noordoost-Groningen.

Wie zoekt naar tekenen dat de Nederlandse woningmarkt iets af begint te koelen, zal komende tijd bedrogen uitkomen. ‘De consument is de dupe, de starters voorop’, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

De belangrijkste cijfers in het kort: het aantal verkochte woningen is voor het vierde kwartaal op rij gedaald, makelaars verkochten op jaarbasis 11,5% minder huizen. Prijzen stegen juist hard. De gemiddelde woning kostte het afgelopen kwartaal €288.000, dat is ruim 10% meer dan in 2017.

Sinds 2000 is de verkooptijd van huizen nog nooit zo kort geweest. Een woning staat gemiddeld nog maar 45 dagen te koop, 16 dagen minder dan in 2017. Van de nieuw in aanbod gekomen woningen is bijna driekwart binnen drie maanden verkocht, een record in deze eeuw! Nog een ander record: een derde van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De consument en voornamelijk de starters die willen kopen moeten dus dieper in buidel tasten.

Nieuwbouw stokt

De aanhoudende conjunctuurstijging op de woningmarkt wordt gevoed door het tekort aan woningen, de economische voorspoed en de bijzonder lage hypotheekrente. Het enige wat deze toename zou matigen is het bouwen en verhogen van de nieuwbouwproductie, zegt Jaarsma. ‘Die opgave is immens en blijft op dit moment achter’.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt echter niet, maar stagneert al enkele kwartalen. Er komen minder nieuwbouwwoningen op de markt, 9% minder op jaarbasis. Er zijn rond de 30.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit zouden er 56.000 moeten zijn, om aan de vraag te voldoen. Met nieuwbouw huurwoningen erbij zou dit op 85.000 moeten komen.

Ook richting de komende periode lijkt de stijging van nieuwe woningen eerder te gaan dalen, dan stijgen. Het aantal nieuwbouwvergunningen daalt. Het aantal verstrekte vergunningen lag volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 15.000. Dat is een daling van 5,5% op jaarbasis.

Klimaatakkoord

De doelstellingen die vastgesteld zijn in het Klimaatakkoord worden komende jaren een lastige opgave. In het bijzonder de verduurzaming van bestaande woningen en de operatie om van het aardgas los te komen, gaat een lastige klus worden. Want het zijn juist de mensen met een laag inkomen die vaak in de minst goed geïsoleerde huizen wonen, blijkt uit cijfers van de NVM. 45% van de minder welvarende huishoudens zit in een huis met energielabel D of slechter. De investeringen die nodig zijn om woningen gasloos te maken en te verduurzamen zijn moeilijk op te brengen door mensen met een laag inkomen. Verhuizen is voor hen meestal ook geen optie. Dit in combinatie met de woningprijzen die stijgen en de daling van de nieuwbouw productie. Welvarende huishoudens wonen nu al in zuinigere en beter onderhouden woningen waarin minder investeringen nodig zijn, aldus de NVM.

Bron: FD.nl

Woningbeleggingen naar record in 2018!

Het afgelopen halfjaar is er voor maar liefst 3,5 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Nog nooit was het investeringsbedrag in huurwoningen zo hoog als de eerste zes maanden van 2018. Er wordt voor komend jaar verwacht dat alle records op de woningbeleggingsmarkt verbroken gaan worden met een totaalvolume van 6,5 tot 7 miljard euro. Een groot gedeelte daarvan werd geïnvesteerd in nieuwbouw of transformaties (40%). Beleggers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in verbreding van de woningportefeuille en kijken daarom ook steeds meer naar zorg- en studentenwoningen.

Sterkste eerste halfjaar ooit op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt.
Na de goede start van afgelopen halfjaar ziet het er naar uit dat het recordbedrag van ruim 5 miljard aan woningbeleggingen in 2017 niet lang stand zal houden. Niet alleen buitenlandse partijen doen grote transacties in woningen, de markt wordt gekenmerkt door een grote Nederlandse belangstelling voor residentieel vastgoed. Circa 75% van het volume werd door Nederlandse kopers bepaald, waarin woningbelegger Vesteda een belangrijk aandeel heeft. Met een transactie waar 1,5 miljard euro mee gemoeid is, nam verkoper NN direct een aandeel van 1 miljard in de portefeuille van de nieuwe eigenaar. De resterende “stenendeal” van 500 miljoen euro is nog steeds de grootste in cijfers, maar het volume werd verder mede vormgegeven door nog vijf transacties die de 100 miljoen euro overstijgen. Door deze liquiditeit in de markt, samen met het aantal transacties dat nog verwacht wordt dit jaar, maakt dat Capital Value 2018 als nieuw recordjaar wordt verwacht.

Bouwproductie nog steeds beperkt, aantal bouwvergunningen gedaald.
Zowel op de beleggersmarkt als de particuliere koopmarkt is te merken dat de bouwproductie sterk achterblijft bij de vraag naar nieuwbouwwoningen. Ondanks dat bouwend Nederland in haar woonagenda een bouwproductie van 75.000 nieuwbouwwoningen aankondigde, ligt het aantal verstrekte vergunningen volgens het CBS in het eerste kwartaal slechts op 15.000. Dit is een daling van 5,5% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar en zelfs een daling van 8,6% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. Als het in dit tempo doorgaat dan zal de doelstelling niet worden gehaald en worden er maar circa 60.000 – 65.000 vergunningen verstrekt. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat gemeenten de benodigde RO-procedures en aanvragen simpelweg niet sneller kunnen afhandelen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Door het tegenvallende aantal verleende bouwvergunningen zal de druk op de bestaande voorraad nog verder toenemen en zal er voorlopig geen einde komen aan de stijging van koop- en huurprijzen op de woningmarkt”. “Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest voor investeringen in huurwoningen, wat kansen biedt om tekorten terug te dringen. Samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en lokale overheden is essentieel om de bouwproductie toe te laten nemen”.

Bron: https://www.capitalvalue.nl

Zonder zorgen uw (tweede) woning verhuren via Hopmans Wonen.

Een woning verhuren is in deze tijd van lage spaarrentes renderend, helemaal in Zeeuws-Vlaanderen. Er is hier namelijk nogal wat vraag naar tijdelijke huurwoningen. Gaat u voor een aantal maanden of jaren naar een andere regio, of naar het buitenland? Of heeft u een tweede woning die niet gebruikt wordt? Dan is verhuur financieel zeker interessant. Alleen, hoe pakt u dat aan? Hoe zit het juridisch allemaal? Wat zijn de risico’s? Hoe komt u aan een betrouwbare, degelijke huurder? Wat als uw pand beschadigd raakt, of als de huurpenningen niet betaald worden? Bij verhuurbemiddelingsdeskundige Hopmans Wonen uit Terneuzen worden uw vragen vrijblijvend beantwoord. Dat niet alleen, Hopmans Wonen ontzorgd de verhuurder. Wat betekent dat precies?

Voor Ralph en Jorn Hopmans betekent ontzorgen van de verhuurder meer dan hem adviseren en hem in contact brengen met een huurder: “Wij treden op namens de verhuurder. In de praktijk betekent dat als eerste dat wij de promotie doen. De pagina Verhuur op onze website wordt maandelijks door 2.500 tot 3.000 mensen bezocht en de woning wordt op tientallen platforms uitgezet, zoals Pararius, Funda en op social media. Ons systeem legt direct linken tussen de woning en de profielen van ingeschreven huurders. Een huur kandidaat wordt onderzocht op financiële draagkracht en kredietwaardigheid, in samenwerking met EDR Credit Services. Hierbij gaan we net iets verder dan de gemiddelde makelaar. Om de eigenaar van de woning ervan te verzekeren deze hetzelfde terug te ontvangen, worden de staat van de woning en de meterstanden vastgelegd en een honderdtal foto’s gemaakt. Het  juridisch kloppende huurcontract, de sleuteloverdracht en eerste maandbetaling loopt via ons.”

“De verhuurder kan ook kiezen voor financieel beheer of een totaalpakket. Hierbij nemen wij de verplichting op ons om huurbetalingen te innen, huurverhoging toe te passen, de afrekening gas, water en elektra te regelen en de verhuurder tijdig op de hoogte te brengen van het einde van de huurovereenkomst. We zijn er voor de verhuurder en voor de huurder, we helpen de laatste graag de woning op de juiste manier te bewonen. Kiest de woningeigenaar voor het totaalpakket, dan zijn wij ook nog het aanspreekpunt voor alle technische zaken, verzorgen wij het onderhoud aan en rond de woning, meubileren we deze eventueel en staan wij garant voor alle huurpenningen en een correcte terug levering van de woning in dezelfde staat als wanneer deze verhuurd werd.”

DESKUNDIGE EN BETROUWBARE ONTZORGING

Ontzorgen van de verhuurder betekent voor Hopmans Wonen deskundigheid en betrouwbaarheid. “Dat is de peiler waar we voor staan. Wij bouwen aan langetermijnrelaties. We staan voor duidelijkheid en transparantie en zijn bouwkundig en juridisch goed onderlegd. Hierdoor kunnen we de verhuurder vanuit verschillende oogpunten ondersteunen.”

De geboren en getogen Zeeuws-Vlaming Ronald Wieme is dezelfde visie toegedaan. Vanaf 11 juni is hij het gezicht van het kantoor in de Axelsestraat in Terneuzen en zal hij het hele verhuurtraject met huiseigenaren en huurders in onze regio doorlopen. Zijn ervaring van bijna dertig jaar als financieel en hypotheekadviseur bij de Rabobank, in de makelaardijverkoop en als klantenadviseur bij BNP Paribas Fortis geven vertrouwen in een gedegen advies. “Een goede begeleiding staat voorop”, vindt Ronald. “Daarvoor wil ik mij goed verdiepen en verplaatsen in de verhuurder, in de huurder en in de woning. ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ is niet alleen mijn motto, het is ook het motto van Hopmans Wonen.”

Privacy, hoe gaan wij hier mee om?

De wetgeving verandert op het verzamelen, bewaren en bewaken van de persoonsgegevens. Maar hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Hopmans Wonen worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hopmans Wonen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer je jezelf aanmeldt op onze website, kan je worden gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, woonadres, betaalgegevens. De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Hopmans Wonen te vallen.

Je verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die zouden optreden in deze gegevens. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Hopmans Wonen.

Hopmans Wonen gebruikt jouw gegevens voor het verlenen van service en/of om je te informeren over andere producten en diensten indien u dat op prijs stelt. Hierbij tracht Hopmans Wonen rekening te houden met uw voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een Secured Server.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van Cookies

De website van Hopmans Wonen maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert, heeft slechts beperkte toegang tot de betreffende site. Hopmans Wonen gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de website van Hopmans Wonen staan hyperlinks naar andere websites. De website van  Hopmans Wonen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar wordt doorverwezen. Ook is de website van de Hopmans Wonen niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op deze site adverteren.

Wijzigingen

Hopmans Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

Afmelden voor e-mailberichten

Wil je geen e-mailberichten of notificaties meer ontvangen van Hopmans Wonen, dan meld je je hiervoor af. Dit kan bij de e-mailberichten onder in. Tevens worden gegevens na een verhuurperiode vergeten. Hopmans Wonen tracht hier rekening mee te houden.

Minister Plasterk legt werkbezoek af met o.a. een bezoek aan Hopmans Wonen

BERGEN OP ZOOM – Opnieuw ging op het stadskantoor de spreekwoordelijke rode loper uit voor een landelijke bewindsman. Vandaag was minister Ronald Plasterk in Bergen op Zoom voor een werkbezoek, om zich te laten informeren over de aanpak van identiteitsfraude. Met gemeentelijke én landelijke beleidsambtenaren had hij een rondetafelgesprek in de Hofzaal van het Markiezenhof.

Voordien ging de bewindsman op het stadskantoor in gesprek met professionals. Zo ook Bep Jansen, die al 26 jaar de gemeentelijke balie bij de ingang bemenst. “Een belangrijke controlefunctie, want iedereen die naar het Stadskantoor wil, moet éérst langs haar”, merkte de minister op. “Gebeurt het wel eens dat bezoekers niet naar u willen luisteren?”, zo vroeg hij aan Bep. Dat komt zelden voor, sprak ze lachend. En áls het gebeurt, dan zorgt ze ervoor dat ze snel wél luisteren.

Burgerzaken

Daarna nam minister Plasterk een kijkje bij de afdeling Burgerzaken, waar inwoners naar toe gaan om onder anderen hun pasgeboren kinderen aan te geven. “Dat gaat toch allemaal digitaal tegenwoordig”, vroeg hij. Afdelingsmedewerkster Marja Everaerd knikte instemmend. “Maar het komt nog steeds voor dat mensen het laten bijschrijven in hun trouwboekje”. En ook vrouw-vrouw echtparen kunnen tegenwoordig gezamenlijk een kind aangeven bij de burgerlijke stand. De wetgeving is een jaar geleden veranderd en de gelijkheid neemt toe.

Onvoldoende mogelijkheden

Maar niet iedereen komt met goede bedoelingen naar het Stadskantoor, voor een huwelijk of een geboorteaangifte. Fraude met persoonsgegevens komt overal voor. Van internationale bendes tot jongeren die met hun ID-kaart knoeien. De gemeente is daarop alert, maar het ontbreekt aan voldoende mogelijkheden om de fraude efficiënt aan te pakken. Zo is het wettelijk niet toegestaan om verdachten op ethniciteit en nationaliteit te registreren. Ook het bewaren en opslaan van vingerafdrukken is aan regels gebonden.

Nieuw beleid

Is het daarmee tijd voor om versneld met nieuw beleid te komen, vroegen we aan de bewindsman. “De input die we uit bijeenkomsten zoals deze opdoen, nemen we zeker mee”, antwoordde Plasterk. “Al heeft de Tweede Kamer wel duidelijke uitspraken gedaan over de bescherming van persoonsgegevens.” De voorbeelden die de gemeente aankaartte, kwamen de minister bekend voor: panden waar op papier zestig bewoners staan ingeschreven maar waar feitelijk slechts drie mensen écht wonen. Of fraude met aangifte van pasgeboren kinderen, of studenten die sjoemelen met een uitwonendenbeurs terwijl ze nog bij de ouders wonen.

Inventiever

Dát er iets moet gebeuren, is wel duidelijk. Criminelen worden steeds inventiever om persoonsbewijzen te vervalsen en in het vinden van truuks om registratie te omzeilen. “Enkele jaren geleden had je de Bulgarenfraude”, noemde Plasterk als voorbeeld. Daarbij zijn vele miljoenen aan bijslagen weggesluisd naar het buitenland door landelijk opererende bendes. “Daarom is het zo belangrijk dat gemeentes snel handelen en melding maken bij de sociale recherche of de belastingdienst als er fraude vermoedt wordt.”

Vastgoedverhuurders

De minister sprak ook met verhuurders van vastgoed, van het bedrijf Hopmans Wonen, en bracht tussendoor een bezoek aan het kantoor aan de Antwerpsestraat. Ook zij zijn gespitst op malafide huurders die weer doorverhuren of criminele bedoelingen hebben. Bij het geringste vermoeden van fraude schakelen ze de gemeente in, waarmee een goede en hechte samenwerking is. “Identiteitsfraude pak je als maatschappij sámen aan.” Waar het feitelijk om gaat -zo vatte een ambtenaar treffend samen: “Zeg wie je bent en ben je wie je zegt.” Dat is de vraag die altijd voorop moet staan.

Bron: kijkopbergenopzoom.nl 

Artikel BN De Stem: http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/minister-plasterk-in-bergen-op-zoom-om-te-praten-over-identiteitsfraude-1.5774916