Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op tot 100.000 plekken.

Er komen steeds meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland werken. In 2004 waren het er 50.000, in 2016 is dat aantal opgelopen naar 350.000. En die mensen moeten allemaal ergens wonen. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden. Volgens uitzendbureaus in Nederland is het tekort opgelopen tot ongeveer honderdduizend geschikte woonplekken. 

 Dat bevestigt het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich inzet voor betere huisvesting, een bericht hierover in dagblad Trouw.

”Onze schatting is onder meer gebaseerd op cijfers uit de markt. Officiële cijfers zijn er niet”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum, dat schat dat in Nederland momenteel vierhonderdduizend mensen uit Oost-Europa werken en wonen.

Er wordt gehoopt dat gemeenten nauwer overleg gaan hebben met uitzendorganisaties, omdat zij de meeste arbeidsmigranten naar Nederland halen. Dit is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Want werkgevers zijn ontzettend blij met de arbeid van deze werknemers uit landen als Polen en Roemenië.

Van der Craats constateert dat verschillende gemeenten regels opstellen om het aantal Oost-Europese werknemers te beperken in bepaalde woonwijken, omdat ze bang zijn voor teveel ‘Polenhuizen’ in een straat. ”Maar tegelijk bieden ze onvoldoende alternatieve geschikte woonruimte, bijvoorbeeld in buitengebieden.

Nederlandse economie heeft arbeidsmigrant nodig

 Tevens heeft Nederland de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Volgens de organisatie ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met een miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. ”De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod”, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Aantrekkelijker

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt.

Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken.

Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: www.nu.nl

Deel dit verhaal