Verdwijnen van tijdelijke huurcontracten een goede zaak?

De Tweede Kamer stemde onlangs in met het initiatiefvoorstel van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om tijdelijke huurcontracten af te schaffen. VBO-directeur Hans van der Ploeg ziet de voordelen, maar plaatst ook een aantal kritische kanttekeningen bij de maatregel.

De wijziging leidt ertoe dat verhuurders van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte (zoals kamers) in de regel alleen vaste huurovereenkomsten kunnen aanbieden, dus huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Tijdelijke verhuur blijft mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdD, PvdA, Lid Omtzigt, ChristenUnie, SGP, CDA, D66, BBB, JA21 en PVV stemden voor. VVD, FVD en Groep Van Haga waren tegen.

Eigendomsrecht 
“Eigendomsrecht wordt steeds verder uitgehold. Deze wetswijziging is het toonbeeld van linkse jaloezie die bevredigd moet worden zelfs als het minder huurwoningen oplevert. Want dat is precies wat het schrappen van de mogelijkheid om tijdelijk te verhuren doet”, sprak Tweede Kamerlid Wybren van Haga tijdens één van de debatten.

“Het resultaat is dat verhuurders die wachten op een bouwvergunning, of wanneer hun kinderen gaan studeren of wachten op een andere huurder die voorrang heeft, hun woning niet tijdelijk kunnen verhuren.”

Tweede Kamerlid Julian Bushoff (PvdA) noemde als voordelen het verbeteren van de bestaanszekerheid voor huurders, het versterken van huurrecht en bescherming en het vergroten van de sociale cohesie in wijken en buurten.

Reactie VBO
VBO-directeur Hans van der Ploeg plaatst vraagtekens bij de op handen zijnde wetswijziging. “Dat men ingrijpt op het tijdelijke huurcontract is niet in alle gevallen een goede oplossing. Het is wederom een pleister op de wond van gewoon te weinig aanbod. Als er voldoende aanbod zou zijn, is er geen reden om een tijdelijk huurcontract niet te verlengen.”

Het aanpakken van louche vastgoedeigenaren die misbruik maken van tijdelijke huurcontracten en exorbitant huursommen hanteren, daar mag van VBO natuurlijk wel wat aan gebeuren. Maar laten we het niet overdrijven, zo luidt het devies van Van der Ploeg.

“Niet alle vastgoedeigenaren zijn huisjesmelkers. Het is treurig om te zien hoe politici omgaan met deze hardwerkende mensen die veelal gewoon goed voor hun vastgoed zorgen en een normaal rendement willen maken.” Naar mening van VBO zal er door deze maatregel nog minder huuraanbod beschikbaar komen/blijven en zullen deze woningen op de koopmarkt verschijnen.

‘We zullen huurwoningen verliezen’
“De enkele uitzonderingen die er gemaakt zijn, wegen niet op tegen het aandeel huurwoningen dat we nu zullen gaan verliezen in de huurmarkt. VBO pleit voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Daar dragen we graag een steentje aan bij. Maar de kern van het probleem blijft: er is niet voldoende aanbod.”

De Eerste Kamer moet zich nog wel buigen over het initiatiefvoorstel.

Deel dit verhaal