Extra sleutels aanvragen

Extra sleutels aanvragen

Extra sleutels nodig? Via het onderstaande formulier vraagt u eenvoudig een extra sleutel aan.

Helpdesk - Extra sleutels aanvragen (intern)

Adresgegevens

Adres niet gevonden

Contactgegevens

Sleutelgegevens

Let op: wanneer u uw sleutels verloren bent, is het sterk aan te raden om het sleutelplan aan te passen om inbraak (zonder braakschade) te voorkomen! Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.

Let op: In geval van gecertificeerde sleutels, hebben wij het volledige nummer nodig wat op de sleutel staat beschreven. Gecertificeerde sleutels kunnen alleen bijgemaakt worden met een bijbehorende certificaat waaraan dit sleutelnummer gekoppeld is. Het certificaat is vaak in het bezit van de eigenaar of een Vereniging van Eigenaren. 

Sleutel(s)

Let op: In geval van gecertificeerde sleutels, hebben wij het volledige nummer nodig wat op de sleutel staat beschreven. Gecertificeerde sleutels kunnen alleen bijgemaakt worden met een bijbehorende certificaat waaraan dit sleutelnummer gekoppeld is. Het certificaat is vaak in het bezit van de eigenaar of een Vereniging van Eigenaren. 

Sleutel(s)

Overdracht

Geef hier aan hoe u in bezit wilt komen van de sleutel(s). 

Zorg er voor dat u uw legitimatiebewijs meeneemt! Komt iemand anders namens u de sleutels ophalen? Geef voorafgaand de naam van deze persoon door in het opmerkingveld verderop.

Let op: De kosten voor een aangetekende verzending worden opgeteld bij de kosten voor het kopiëren van de sleutels. Meer info voor aangetekende verzendingen zijn hier terug te vinden.

Afronding

De kosten per sleutel zijn afhankelijk van het type sleutel en zijn voor uw eigen rekening. Wij nemen contact met u op voor een kostenraming.

Vervolgstappen

 1. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij een kostenraming voordat de sleutel(s) daadwerkelijk besteld worden. 
 2. We ontvangen van u een akkoord op de kostenraming om de sleutels te gaan bestellen.
 3. Als wij de sleutel(s) hebben ontvangen, sturen wij een factuur.
 4. Na ontvangst van de betaling zullen de sleutels worden overgedragen zoals u hier in dit formulier heeft aangegeven.

 

Let op: Aan het einde van de huurperiode dienen alle sleutels, ook de extra bestelde sleutels terug ingeleverd te worden bij verhuurder / Hopmans Wonen. Er vindt geen restitutie plaats op de extra aangevraagde sleutels.

Zelf aangebrachte verandering (ZAV)

Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)

Wanneer u iets in of rond de woning wilt verbeteren of veranderen, dan heet dit een Zelf Aangebrachte Verandering. Een voorbeeld hiervan is vernieuwing van een toilet of het plaatsen van wand om een extra slaapkamer te realiseren.

Let op: Wilt u iets veranderen in uw woning? Meld dit altijd bij Hopmans Wonen.

Afhankelijk van de soort toestemming die u krijgt, kan het zijn dat u de verandering niet ongedaan hoeft te maken wanneer u de woning verlaat. U krijgt alleen toestemming als u zich houdt aan de voorwaarden die bij de verandering gelden. Als achteraf blijkt dat u zich hieraan niet heeft gehouden, dan kan Hopmans Wonen (ondanks een eventuele definitieve toestemming) u bij vertrek uit de woning alsnog verplichten de verandering ongedaan te maken en het geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Vul onderstaande formulier zo veel mogelijk in. Na beoordeling van uw verzoek nemen wij contact met u op.

Helpdesk - Zelf Aangebrachte Verandering (intern)

Lees onderstaande aandachtig door voor u verder gaat:

Om ervoor te zorgen dat het object haar waarde behoudt en aantrekkelijk blijft voor toekomstige huurders, zijn een aantal kwaliteitseisen opgesteld. Eén van de voorwaarden voor toestemming voor de verandering is dat u als huurder aan deze kwaliteitseisen voldoet:

 • Er moet voldaan worden aan de regels van de overheid (denk aan het Bouwbesluit en het vergunningenbeleid van de gemeente) en/of nutsbedrijven en de brandweer.
 • Check vooraf of voor de verbouwing een vergunning nodig is door de website van het Omgevingsloket Online (OLO) te raadplegen.
 • De aanpassing die u als huurder in het object aanbrengt, is bouwtechnisch altijd verantwoord en veilig. Gaat u bijvoorbeeld een draagmuur verwijderen? Dan dient er een constructieberekening te worden overgelegd. De aanleg en wijziging van gasleidingen en water- en elektra-installaties moet gebeuren door een erkend installateur.
 • De aanpassing mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
 • De aanpassing mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor u als huurder, medebewoners of omwonenden. (Beneden)buren mogen bijvoorbeeld geen last hebben van het contactgeluid van de vloerafwerking.
 • Het object moet geschikt blijven voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is.
 • De verandering mag het object niet minder aantrekkelijk maken en dus minder goed verhuurbaar maken.
 • De verandering past bij de stijl van het object.
 • Kosten en risico’s, die voortkomen uit de verandering, zijn voor verantwoordelijkheid van u als huurder. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid in geval van gebreken.
 • Gaat u klussen in een object dat gebouwd is vóór 1994? Controleer altijd op aanwezigheid van Asbest. Woningen die gebouwd zijn vóór 1994 zijn namelijk asbest-verdacht. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van het object. Het is belangrijk dat u asbesthoudend materiaal niet bewerkt of beschadigt door zagen, schuren, boren of breken. Verwijder ook nooit zelf asbesthoudend materiaal.
 •  

Adresgegevens

Adres niet gevonden

Contactgegevens

De verandering

Geef een omschrijving van de verandering die u wilt aanbrengen.

Selecteer hieronder welke situatie bij uw verandering van toepassing is. Indien er geen wijziging ontstaat bij een van deze keuzes, dan vinkt u niets aan. 

Voeg zo veel mogelijk aanvullende informatie bij zoals tekeningen, plattegronden en dergelijke:

Procedure

 • Aanvragen toestemming voor verandering in of aan de woning (dit doet u met dit formulier)
 • Wij nemen de aanvraag in behandeling en kunnen indien wij nog vragen hebben extra informatie opvragen bij u. 
 • De aanvraag wordt ingediend bij de eigenaar van de woning.
 • U krijgt terugkoppeling op uw aanvraag. Er zijn vier mogelijke antwoorden te verwachten:

1. U krijgt permanente toestemming en kunt direct aan de slag.

2. U krijgt onder voorbehoud toestemming. Na het afronden van de werkzaamheden moet u een afspraak maken met de opzichter, zodat de opzichter kan controleren of u het werk heeft uitgevoerd volgens de door ons gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen. Na deze controle krijgt u dan
definitief, tijdelijk of geen toestemming.

3. U krijgt tijdelijk toestemming. Dit betekent dat u bij vertrek uit de woning, de verandering ongedaan moet maken.

4. U krijgt geen toestemming.

Algemeen

Probleem of reparatie melden

Geef via het onderstaande formulier een probleem of reparatieverzoek aan ons door.

Helpdesk - Melding algemeen (intern)

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Afvalproblemen

Afvalproblemen

Via het onderstaande formulier kunt u een melding maken over problemen met afval.

Helpdesk - Afval (intern)

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Let op: in de meeste gevallen dient u bij uw gemeentelijke afvalinzamelaar te zijn. U kunt op de gemeente website herleiden wie uw inzamelaar is en hoe u daar mee in contact kunt komen. Heeft u een commerciële afvalinzamelaar, of twijfelt u? Vul dan onderstaande formulier in.

Internetproblemen

Internetproblemen oplossen

Ervaart u problemen met uw internet? Dat is erg vervelend! Via dit formulier kunt u melding maken van uw probleem. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een oplossing.

Helpdesk - Internet (intern)

Let op: Dit formulier is alleen van toepassing als u over een internetsignaal beschikt die door de verhuurder wordt verzorgd. Heeft u een eigen abonnement afgesloten, dan dient u direct met uw provider contact op te nemen.

Kijk voordat u een melding maakt of uw provider een storing of onderhoud heeft

Ziggo
Klik hier voor de handleiding van Ziggo.

KPN
Klik hier voor de handleiding van KPN.

Delta
Klik hier voor de handleiding van Delta.

Staat uw provider er niet bij?
Klik hier voor een overzicht van alle actuele storingen.

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Heeft u het modem een reset gegeven?

Instructie: U kunt dit doen door de reset button op het modem ca. 10 seconden lang ingedrukt te houden zodat het modem kort uitvalt en volledig opnieuw opstart. Dit proces kan even duren, omdat eventuele updates gelijk het modem ingeladen worden. Soms duurt dit ca. 10 minuten duren.

Lekkage

Lekkage

Via het onderstaande formulier kunt u een lekkage melden.

Helpdesk - Lekkage (intern)

Let op: lekkages zijn erg vervelend voor zowel u als huurder alsook voor de verhuurder. Gevolgschade door het niet melden of het niet nemen van passende maatregelen kan leiden tot erger.

Daarom is het belangrijk dat u de lekkage onmiddelijk meldt en u bent als huurder verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van verdere schade in of aan het gehuurde. Zie ook de artikelen in uw Algemene Bepalingen, te weten Art. 13.2 en wanneer u in een verzamelgebouw of een complex van woningen woont ook Art 13.3.

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

meerdere antwoorden mogelijk

Verwarming problemen

Verwarming problemen

Via het onderstaande formulier kunt u problemen met uw verwarming of CV-installatie melden.

Helpdesk - Verwarming (intern)

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Heeft u een storing aan uw warmtepomp controleer dan de volgende zaken:

Wanneer er een probleem blijft bestaan geef ons dan de storingcode door. Wij zullen vervolgens contact opnemen met een erkende installateur

Een storing aan uw vloerverwarming komt zelden voor, toch kan het zijn dat er iets mis is. Onderstaand de meest voorkomende storingen, oorzaken en eventueel oplossingen.

Voordat wij een monteur sturen, moeten er een aantal zaken uitgesloten worden om te kunnen weten wat het probleem is. Door deze zaken uit te sluiten voorkomen we dat er een monteur aangestuurd wordt terwijl u het probleem zelf had kunnen oplossen. Dit zijn kleine herstellingen die u volgens de wet zelf had kunnen oplossen. Daarom dienen de volgende vragen uitgesloten te worden:

Instructie:
1) Steek de stekker terug aan op het stroom
2) Stel de temperatuur in op uw thermostaat, en
3) Wacht tenminste 15 minuten om te controleren er nu wel warmte komt.

Heeft u na 15 minuten nog geen warmte via een of meerdere radiatoren? Vul dan dit formulier verder in.

Controleer de waterdruk in uw systeem, dit kunt u doen door te kijken op de drukmeter die bij de installatie zit. Staat deze onder de 1,0 bar dan zit er te weinig water in het systeem. Om water bij te vullen kunt u het stappenplan volgen door dit formulier verder in te vullen.

We gaan nu het systeem bijvullen met water:
1. Zet de temperatuur van je kamerthermostaat op 8 ℃
2. Wacht 10 minuten tot je afleverset is afgeslagen.
3. Bevestig de vulslang aan de vulkraan. De vulkraan zit in de buurt van je afleverset.
4. Bevestig vervolgens de andere kant van de vulslang aan de waterkraan.
5. Zet de waterkraan open en open vervolgens de vulkraan.
6. Vul het systeem totdat de drukmeter ongeveer 2,0 bar aangeeft.
7. Sluit de vulkraan af en daarna de waterkraan. Vang het water in de vulslang op in de emmer.
8. Zet de temperatuur van je kamerthermostaat weer hoger.

Voordat wij een monteur sturen, moeten er een aantal zaken uitgesloten worden om te kunnen weten wat het probleem is. Door deze zaken uit te sluiten voorkomen we dat er een monteur aangestuurd wordt terwijl u het probleem zelf had kunnen oplossen. Dit zijn kleine herstellingen die u volgens de wet zelf had kunnen oplossen. Daarom dienen de volgende vragen uitgesloten te worden:

Instructie:
1) Steek de stekker terug aan op het stroom
2) Stel de temperatuur in op uw thermostaat, en
3) Wacht tenminste 15 minuten om te controleren er nu wel warmte komt.

Heeft u na 15 minuten nog geen warmte via een of meerdere radiatoren? Vul dan dit formulier verder in.

Via de volgende vragen wordt de spanning op het toestel gecontroleerd:

U dient te controleren of de zekeringen en/of aardlekschakelaar is ingeschakeld. Als u dit niet heeft gecontroleerd en er wordt een monteur aangestuurd die constateerd dat dit het gebrek is, dan is dit een probleem welke u zelf had kunnen oplossen en dus een kleine herstelling. In dat geval is de rekening voor uzelf.

Indien u niet weet hoe u de zekeringen en aardlekschakelaar dient te controleren, geef dan aan welke type meterkast voor u van toepassing is en volg de instructies hieronder:

Bij een meterkast met porseleinen zekeringen kun je als volgt achterhalen welke zekering kapot is;

 • De stop die gesprongen/ doorgeslagen is, is te herkennen aan het veertje dat uit de zekering komt op de plek waar u nog een gekleurd metalen plaatje zag. Deze kleur is grijs bij een zekering van 16A, rood bij 10A.
 • Schakel de knop onder de zekering uit, schroef de porseleinen knop los en verwijder de zekering.
 • Plaats de nieuwe zekering en draai de knop terug in de meterkast.

Bij een moderne stoppenkast is de gesprongen stop te herkennen aan de schakelaar die uit staat.

Heeft u gecontroleerd of er een algehele stroomstoring is in uw woning/wijk/postcodegebied?
Instructie: U kunt dit controleren via de website: https://allestoringen.nl/

Let op: u dient eerst te controleren of er geen algehele stroomstoring is. Is dit wel het geval dan is het inschakelen van een cv-monteur niet de oplossing van het probleem.

Instructie: Controleer dit in de meterkast door de toevoerkraan in de meterkast na te kijken. Staat deze geopend? Indien u een gasfornuis heeft, kunt u ook daar controleren of er gastoevoer is. Laat uw fornuis enkele minuten branden ter voorkoming dat u alleen restgas uit leidingen vraagt.

Instructie: AIs de waterdruk van uw cv-installatie lager is dan de genoemde minimale druk, dan dient er water te worden bijgevuld. Dit is een kleine herstelling die u als huurder zelf moet kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over de instructies, klik dan hier:
https://www.youtube.com/watch?v=3wb8T9oh1NE&t=16s

Dan zit er waarschijnlijk lucht in uw installatie. Het gevolg is dat de radiator gedeeltelijk warm wordt. In dit geval dient u de cv-installatie te ontluchten.

Instructie: Om de installatie te ontluchten dient u de radiatoren een voor een te ontluchten. Bekijk de instructies hier:
https://www.vaillant.nl/consument/service-support/mijn-cv-ketel/verwarming-ontluchten/#:~:text=Begin%20bij%20de%20laagst%20geplaatste,het%20vocht%20op%20te%20vangen.

Instructie: Als u een digitale thermostaat heeft, dan zou het display van de thermostaat beeld moeten geven wanneer u een toets aan raakt of het draairaam beweegt.

Instructie: AIs de display van uw thermostaat geen beeld geeft dan kan het zijn dat deze in een slaapstand staat. Probeert de thermostaat te activeren via een knop of door hem aan te raken. Werkt de thermostaat nog altijd niet? Kijk dan of u de batterijen kunt vervangen.

U heeft nu alle stappen doorlopen en het toestel werkt nog niet? Rond het formulier dan af, er wordt automatisch een bericht naar ons verstuurd naar ons service team. Vanuit daar wordt uw melding verder opgepakt.

Verstopping

Verstopping

Via het onderstaande formulier kunt u een verstopping melden.

Helpdesk - Verstopping (intern)

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Let op: een verstopping is vaak voor uw eigen rekening. Dat wil zeggen; Bevindt de verstopping zich in de riolering in het gedeelte van uw woning tot aan het gemeente riool dat draagt u zelf de verantwoording die schoon te maken en te houden.

Mocht na onderzoek blijken dat de verstopping in het verhuurdersdeel of in het gemeente riool zit zullen de kosten uiteraard niet voor u vallen.

Wenst u dat wij namens u een bedrijf aansturen voor het verhelpen van de verstopping, vul dan dit formulier verder in.

Mocht na onderzoek blijken dat de verstopping in het verhuurdersdeel of in het gemeente riool zit zullen de kosten uiteraard niet voor u vallen.

Helaas kunnen wij u niet verder helpen

U geeft aan liever zelf iemand in te schakelen. In dit geval kunnen wij u niet helpen om de verstopping te verhelpen.

Heeft u toch nog vragen? Stuur gerust een e-mail met uw vraag naar onze servicedesk via service@hopmanswonen.nl

Met vriendelijke groet,
Team Hopmans Wonen

meerdere antwoorden mogelijk

Liftstoring

Liftstoring

Geef via het onderstaande formulier de liftstoring aan ons door. Liftstoringen proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen.

Helpdesk - Lift (intern)

Heeft u last van een storing terwijl u in de lift staat? De alarmknop in de lift is direct verbonden met het onderhoudsbedrijf. Dit bedrijf neemt dan uw melding aan.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Zodra u of een van uw buren een defecte lift heeft gemeld, handelt het liftonderhoudsbedrijf de storing verder af volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt. Het liftbedrijf hangt een briefje en/of sticker bij de lift, zodat u weet dat ze bezig zijn met het verhelpen van de storing.

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Contactgegevens

Overlast

Overlast melden

Ervaart u overlast van buren of andere zaken in uw woonomgeving? Via het onderstaande formulier kunt u de overlast aan ons melden. Probeer zo volledig mogelijk te zijn in uw melding, zodat we u goed kunnen helpen.

Support - Meldformulier overlast (NL) (intern)

Contactgegevens

Adresgegevens

Adres niet gevonden, controleer uw postcode en huisnummer.

Overlast omschrijving

Geef hier zo gedetailleerd mogelijk een toelichting over de overlast. Benoem datums, tijdstippen, duur en voeg eventueel foto’s of geluidsfragmenten toe.

Gegevens veroorzaker

Ondernomen acties

Afronden

Heeft u er bezwaar tegen als wij uw naam gebruiken bij de melding naar de veroorzaker?