HomeZelf Aangebrachte Verandering

Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV)

Wanneer u iets in of rond de woning wilt verbeteren of veranderen, dan heet dit een Zelf Aangebrachte Verandering. Een voorbeeld hiervan is vernieuwing van een toilet of het plaatsen van wand om een extra slaapkamer te realiseren.

Let op: Wilt u iets veranderen in uw woning? Meld dit altijd bij Hopmans Wonen.

Afhankelijk van de soort toestemming die u krijgt, kan het zijn dat u de verandering niet ongedaan hoeft te maken wanneer u de woning verlaat. U krijgt alleen toestemming als u zich houdt aan de voorwaarden die bij de verandering gelden. Als achteraf blijkt dat u zich hieraan niet heeft gehouden, dan kan Hopmans Wonen (ondanks een eventuele definitieve toestemming) u bij vertrek uit de woning alsnog verplichten de verandering ongedaan te maken en het geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Vul onderstaande formulier zo veel mogelijk in. Na beoordeling van uw verzoek nemen wij contact met u op.

Support - Zelf Aangebrachte Verandering
 • 1
 • 2
 • 3

Lees onderstaande aandachtig door voor u verder gaat:

Om ervoor te zorgen dat het object of het complexgebouw haar waarde behoudt en aantrekkelijk blijft voor toekomstige huurders, zijn een aantal kwaliteitseisen opgesteld. Eén van de voorwaarden voor toestemming voor de verandering is dat u als huurder aan deze kwaliteitseisen voldoet:

 • Er moet voldaan worden aan de regels van de overheid (denk aan het Bouwbesluit en het vergunningenbeleid van de gemeente) en/of nutsbedrijven en de brandweer.
 • Check vooraf of voor de verbouwing een vergunning nodig is door de website van het Omgevingsloket Online (OLO) te raadplegen.
 • De aanpassing die u als huurder aanbrengt, is bouwtechnisch altijd verantwoord en veilig. Gaat u bijvoorbeeld een draagmuur verwijderen? Dan dient er een constructieberekening te worden overgelegd. De aanleg en wijziging van gasleidingen en water- en elektra-installaties moet gebeuren door een erkend installateur.
 • De aanpassing mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
 • De aanpassing mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor u als huurder, medebewoners of omwonenden. (Beneden)buren mogen bijvoorbeeld geen last hebben van het contactgeluid van de vloerafwerking.
 • Het object of het complexgebouw moet geschikt blijven voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is.
 • De verandering mag het object of het complexgebouw niet minder aantrekkelijk maken en dus minder goed verhuurbaar maken.
 • De verandering past bij de stijl van het object of het complexgebouw.
 • Kosten en risico’s, die voortkomen uit de verandering, zijn voor verantwoordelijkheid van u als huurder. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid in geval van gebreken.
 • Gaat u klussen in een object of complexgebouw dat gebouwd is vóór 1994? Controleer altijd op aanwezigheid van Asbest. Objecten die gebouwd zijn vóór 1994 zijn namelijk asbest-verdacht. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw. Het is belangrijk dat u asbesthoudend materiaal niet bewerkt of beschadigt door zagen, schuren, boren of breken. Verwijder ook nooit zelf asbesthoudend materiaal.
 •  

Gegevens

Vul uw contactgegevens in en het adres van het object waar u de ZAV wilt toepassen.

Adres niet gevonden

De verandering

Geef een omschrijving van de verandering die u wilt aanbrengen.

Selecteer hieronder welke situatie bij uw verandering van toepassing is. Indien er geen wijziging ontstaat bij een van deze keuzes, dan vinkt u niets aan. 

 

Bestanden en media toevoegen:

Voeg zo veel mogelijk aanvullende informatie toe zoals tekeningen, schetsen, plattegronden, foto's, installatievoorschriftenproduct specificaties en dergelijke:

Let op: Hoe meer documenten, des te sneller ons kantoor en de verhuurder een beeld krijgt van de mogelijke wijziging. Hierdoor kunnen wij uw verzoek efficiënter en sneller in behandeling nemen.

 

Uploaden kan volgens onderstaande:

 • Er kunnen maximaal 8 bestanden toegevoegd worden.
 • De maximale grootte van 1 bestand is 2 Mb.
 • De toegestane bestandstypen zijn: 
  • Afbeeldingen (jpg, JPEG, GIF, PNG, BMP)
  • Audio (MP#, WAV, OGG, WMA, MKA, M$A, RA, Mid, MIDI)
  • Pdf-files
  • Documenten (doc, ppt, pps, xls, mdb, docx, xlsx, pptx, odt, odp, ods, odg, odc, odb, odf, rtf, txt)
  • CSV

Procedure

 • Aanvragen toestemming voor verandering in of aan de woning (dit doet u met dit formulier)
 • Wij nemen de aanvraag in behandeling en kunnen indien wij nog vragen hebben extra informatie opvragen bij u. 
 • De aanvraag wordt ingediend bij de eigenaar van de woning.
 • U krijgt terugkoppeling op uw aanvraag. Er zijn vier mogelijke antwoorden te verwachten:

1. U krijgt permanente toestemming en kunt direct aan de slag.

2. U krijgt onder voorbehoud toestemming. Na het afronden van de werkzaamheden moet u een afspraak maken met de opzichter, zodat de opzichter kan controleren of u het werk heeft uitgevoerd volgens de door ons gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen. Na deze controle krijgt u dan
definitief, tijdelijk of geen toestemming.

3. U krijgt tijdelijk toestemming. Dit betekent dat u bij vertrek uit de woning, de verandering ongedaan moet maken.

4. U krijgt geen toestemming.