Huurovereenkomst

Huurovereenkomsten

We hanteren ROZ-modellen die de basis vormen voor de definitieve huurovereenkomsten. De bijzondere bepalingen zijn aangevuld met items die we door onze jarenlange ervaring hebben opgedaan.

Huurovereenkomst

De basis om afspraken tussen partijen helder te hebben. 

ROZ-modellen als houvast

We zorgen voor een basis formatie waar je mee vooruit kunt!

We investeren bewust in het jaarlijks up to date houden van de huurovereenkomsten. Tijden veranderen en jurisprudentie zorgt er voor dat we de overeenkomst ligt op de loer. Door deze ervaring kunnen anticiperen op de laatste trends.

Video afspelen

Voor iedere gewenste verhuur een contract

Onbepaalde tijd

Zo lang mogelijk succesvol verhuren

Bepaalde tijd

De oplossing om de woning tijdelijk te verhuren.

Leegstandwet

Staat uw woning in de verkoop? Dan is verhuren met een leegstandswet de oplossing.

Onze partners in juridische ondersteuning

Asselberg & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.

Jansen & Van de Luijtgaarden Advocaten

Jansen & Van de Luijtgaarden Advocaten

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.

De Brabandse Wal

Advocatenkantoor De Brabantse Wal

These days are all share them with me baby
said inspet Californy till the one day.

Een huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of volgens de leegstandswet. Welke vorm sluit het beste aan bij de soort verhuur die uw wenst? Het helder beschrijven van afspraken zijn de basis van het voorkomen van onduidelijkheden.

Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd betekent dat partijen er nadrukkelijk voor kiezen om een langdurige huurperiode aan te gaan. De huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, kan door beide partijen op ieder gewenst moment worden opgezegd. De huurder geniet van meet af aan huurbescherming.

  • partijen kiezen, mede met het oog op de investeringen die zij in het kader van deze huurovereenkomst doen, nadrukkelijk niet voor de mogelijkheid van een kortdurende huurovereenkomst, maar voor een langdurige(re) en bestendige(re) huurrelatie welke minimaal twaalf (12) maanden zal duren;
  • partijen kiezen nadrukkelijk om geen gebruik te maken van het huurregime van twee (2) jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf (5) jaar (onzelfstandige woonruimte) of korter ex artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
  • deze huurovereenkomst kan gedurende de minimumtermijn van twaalf (12) maanden niet tussentijds door partijen worden opgezegd omdat deze huurovereenkomst niet valt onder het huurregime van twee (2) jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf (5) jaar (onzelfstandige woonruimte) of korter ex artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
  • aan huurder komt huurbescherming toe vanaf aanvang huurovereenkomst.
  • partijen kiezen voor de mogelijkheid van een kortdurende huurovereenkomst [met een looptijd van twee (2) jaar of korter ex artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek aangezien sprake is van zelfstandige woonruimte/met een looptijd van vijf (5) jaar of korter ex artikel 7:271 lid 1 Burgerlijk Wetboek aangezien sprake is van onzelfstandige woonruimte*];
  • indien de huurovereenkomst na afloop van de bepaalde tijd wordt voortgezet, komt huurder huurbescherming toe;
  • partijen kiezen nadrukkelijk niet voor de mogelijkheid van een kortdurende huurovereenkomst maar voor een langdurige(re) en bestendige(re) huurrelatie welke langer dan twee (2) jaar (zelfstandige woonruimte) of vijf (5) jaar (onzelfstandige woonruimte) zal duren;
  • deze huurovereenkomst kan gedurende de in artikel 3.1 genoemde termijn niet tussentijds door partijen worden opgezegd;
  • aan huurder komt huurbescherming toe vanaf aanvang huurovereenkomst.

Verschil tussen huurovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd. Dit betekent dat zowel huurder als verhuurder de overeengekomen termijn moeten uitdienen. Wanneer het de bedoeling is van verhuurder om een huurder voor een minimale tijd aan zich te binden, is het raadzaam om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.

Is het juist de bedoeling van verhuurder om de huurovereenkomst op ieder moment te kunnen opzeggen, dan dient te worden gekozen voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt weer dat verhuurder is gebonden aan de wettelijke opzeggingsgronden.

Leegstandswet

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om woonruimte te verhuren op grond van de Leegstandswet. Indien verhuurder voldoet aan bepaalde voorwaarden kan hij bij de gemeente een vergunning aanvragen om te mogen verhuren krachtens de Leegstandswet, waarbij de huurbescherming kan worden uitgesloten. Deze regelgeving is in het leven geroepen om woningeigenaren met dubbele woonlasten tegemoet te komen.

Beëindiging Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Beëindiging Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd​