Huurwoning

Huuropzegging

Via het onderstaande formulier kunt u de huur opzeggen van een woning, garage, parkeerplaats en/of berging die u via Hopmans Wonen huurt.

Support - Opzegging huurovereenkomst (NL)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Contactgegevens

Het gehuurde adres

Wat is het adres van de woning waarvan u de huurovereenkomst wilt opzeggen?

Adres niet gevonden

Toekomstig adres

Geef hier uw toekomstige adres op

Opzegging

De huur kan alleen opgezegd worden volgens de opzegtermijn die vermeld staat in artikel 3 van uw huurovereenkomst. 

Het verschil tussen de opzegtermijn van een kalendermaand en een maand:

  • een kalendermaand opzegtermijn: wanneer u bijvoorbeeld 10 september opzegt, eindigt de huur op 31 oktober.
  • een maand opzegtermijn: wanneer u bijvoorbeeld 10 september opzegt, eindigt de huur op 9 oktober.
(Dit is de dag dat de opzegtermijn in gaat)
(Dit is de dag dat de opzegtermijn in gaat)

Uw laatste huurdatum is 28 februari 2023

Uw laatste huurdatum is 31 maart 2023

Uw laatste huurdatum is 30 april 2023

Uw laatste huurdatum is 30 april 2023

Uw laatste huurdatum is 31 mei 2023

Uw laatste huurdatum is 31 mei 2023

Uw laatste huurdatum is 30 juni 2023

Uw laatste huurdatum is 30 juni 2023

Uw laatste huurdatum is 31 juli 2023

Uw laatste huurdatum is 31 juli 2023

Uw laatste huurdatum is 31 augustus 2023

Uw laatste huurdatum is 31 augustus 2023

Uw laatste huurdatum is 30 september 2023

Uw laatste huurdatum is 30 september 2023

Uw laatste huurdatum is 31 oktober 2023

Uw laatste huurdatum is 31 oktober 2023

Uw laatste huurdatum is 30 november 2023

Uw laatste huurdatum is 30 november 2023

Uw laatste huurdatum is 31 december 2023

Uw laatste huurdatum is 31 december 2023

Uw laatste huurdatum is 31 januari 2024

Uw laatste huurdatum is 31 januari 2024

Uw laatste huurdatum is 29 februari 2024

Uw laatste huurdatum is 29 februari 2024

Uw laatste huurdatum is 31 maart 2024

Uw laatste huurdatum is 31 maart 2024

Uw laatste huurdatum is 30 april 2024

Uw laatste huurdatum is 30 april 2024

Uw laatste huurdatum is 31 mei 2024

Uw laatste huurdatum is 31 mei 2024

Uw laatste huurdatum is 30 juni 2024

Uw laatste huurdatum is 30 juni 2024

Uw laatste huurdatum is 31 juli 2024

Uw laatste huurdatum is 31 juli 2024

Uw laatste huurdatum is 31 augustus 2024

Uw laatste huurdatum is 31 augustus 2024

Uw laatste huurdatum is 30 september 2024

Uw laatste huurdatum is 30 september 2024

Uw laatste huurdatum is 31 oktober 2024

Uw laatste huurdatum is 31 oktober 2024

Uw laatste huurdatum is 30 november 2024

Uw laatste huurdatum is 30 november 2024

Uw laatste huurdatum is 31 december 2024

Uw laatste huurdatum is 31 december 2024

Inspecties

We gaan twee inspecties inplannen om ervoor te zorgen dat de woning op de laatste huurdatum correct wordt overgedragen. Geef daarom de voorkeursdatum en tijden op zodat we de afspraken kunnen inplannen en per mail aan u kunnen bevestigen. We doen ons best om zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.

Voorinspectie

Bij deze inspectie komt een medewerker van Hopmans Wonen bij u langs om samen de woning te controleren. Zo weet u precies hoe u de woning straks correct achterlaat.

Onze medewerker noteert eventuele gebreken en wijzigingen op het formulier “Voorinspectie”, en spreekt met u af welke werkzaamheden u moet uitvoeren en voor eigen rekening zijn. Deze werkzaamheden moeten afgerond zijn bij de eindinspectie.

Voorkeurdatum: Minimaal 2 weken voor de laatste huurdatum

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie inspecteert u samen met onze medewerker de woning. We kijken of de afgesproken herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Is dat naar het oordeel van onze medewerker niet het geval? Dan vraagt Hopmans Wonen een externe partij om de gebreken te herstellen. De kosten daarvan zijn in dat geval voor uw rekening.

Voorkeurdatum: Op of vóór de laatste huurdatum

Nieuwe kandidaat-huurders

Kent u iemand die graag uw huurwoning over wil nemen? Dan kunt u deze persoon bij ons aandragen. Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Hopmans Wonen en/of de eigenaar van de woning kunnen wegens moverende redenen altijd een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning. Het is dus geen garantie dat de kandidaat-huurder ook de woning kan bewonen.

De aangedragen kandidaat-huurder dient zich in te schrijven als woningzoekende via onze website: www.hopmanswonen.nl/inschrijven. Onze verhuurafdeling zal de kandidaat toetsen aan de toewijzingscriteria. Hopmans Wonen behoudt zich het recht voor om een aangedragen kandidaat-huurder af te wijzen.

 

Let op:
Indien u een kandidaat huurder bij ons aandraagt, is het niet toegestaan om bij de betreffende kandidaat kosten daarvoor in rekening te brengen. Indien hier misbruik van wordt gemaakt zullen wij de voorgedragen kandidaat afkeuren.

Bezichtigingsvoorkeuren

Wij willen graag samen afstemmen hoe wij de bezichtigingen met de nieuwe kandidaat-huurders kunnen inplannen op basis van uw voorkeuren. Zijn er meerdere gegadigden? Dan worden alle bezichtigingen zo veel mogelijk samengevoegd, zodat u hier zo min mogelijk van merkt.

Medewerking aan de bezichtigingen wordt door ons en de woningeigenaar absoluut op prijs gesteld. Is dit niet het geval, dan kan de verhuurder hiervoor sancties opleggen.

Bezichtigingen worden door ons altijd minimaal 48 uur (2 dagen) van te voren aangekondigd. De afspraak wordt pas definitief ingepland zodra wij uw bevestiging hebben.

Afronden

Dit formulier wordt door Hopmans Wonen per e-mail ontvangen. Wij gaan de opzegging binnen 1 werkdag controleren op volledigheid en op de opgegeven opzegdatum.

Als de opzegging correct is, bevestigen wij dit binnen 1 werkdag en vragen we u het document te ondertekenen. Als het niet correct is nemen we ook contact op om de opzegging te bespreken.

Geef hier op hoe u de ondertekening wilt doen: