Huurwoning

Huuropzegging

Via het onderstaande formulier kun je de huur opzeggen van een woning, garage, parkeerplaats en/of berging die je via Hopmans Wonen huurt.

  • 1
  • 2

Contactgegevens

Huidige adres

Wat is het adres van de woning waarvan je de huurovereenkomst wilt opzeggen?

Adres niet gevonden

Toekomstig adres

Geef hier je toekomstige adres op

Opzegging

De huur van de woning, garage, parkeerplaats en/of berging kan alleen opgezegd worden volgens de opzegtermijn die vermeld staat in je huurovereenkomst. Deze is vaak terug te vinden in artikel 3 van de overeenkomst.

Het verschil tussen de opzegtermijn van een maand en een kalendermaand:

  • 1 maand opzegtermijn: wanneer u bijvoorbeeld 10 september opzegt, eindigt de huur op 9 oktober.
  • 1 kalendermaand opzegtermijn: wanneer u bijvoorbeeld 10 september opzegt, eindigt de huur op 31 oktober.
(Dit is de dag dat de opzegtermijn in gaat)

Inspecties

We gaan twee inspecties met je inplannen om ervoor te zorgen dat de woning correct wordt overgedragen. Geef daarom de voorkeursdatum en tijden op zodat we de afspraken kunnen plannen.

Pre-eindinspectie

Bij deze inspectie komt een medewerker van Hopmans Wonen bij je langs om samen de woning te controleren. Zo weet je precies hoe je de woning straks correct achterlaat.

Onze medewerker noteert eventuele gebreken en wijzigingen op het formulier “Pre-eindinspectie”, en spreekt met je af welke werkzaamheden je moet uitvoeren en voor eigen rekening zijn. Deze werkzaamheden moeten afgerond zijn bij de eindinspectie.

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie inspecteer je samen met onze medewerker de woning. We kijken of je de afgesproken herstelwerkzaamheden hebt uitgevoerd. Is dat naar het oordeel van onze medewerker niet het geval? Dan vraagt Hopmans Wonen een externe partij om de gebreken te herstellen. De kosten daarvan zijn in dat geval voor jouw rekening.

Nieuwe kandidaat-huurders

Ken je iemand die graag jouw huurwoning over wil nemen? Dan kun je deze persoon bij ons aandragen. Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Hopmans Wonen en/of de eigenaar van de woning kan wegens moverende redenen altijd een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning. Het is dus geen garantie dat de kandidaat-huurder ook de woning kan bewonen.

De aangedragen kandidaat-huurder dient zich in te schrijven als woningzoekende via onze website: www.hopmanswonen.nl/inschrijven. Onze verhuurafdeling zal de kandidaat toetsen aan de toewijzingscriteria. Hopmans Wonen behoudt zich het recht voor om een aangedragen kandidaat-huurder af te wijzen.

 

Let op:
Indien je een kandidaat huurder bij ons aandraagt, is het niet toegestaan om bij de betreffende kandidaat kosten daarvoor in rekening te brengen. Eventuele vergoedingen voor overname van goederen dienen naar redelijkheid in rekening te worden gebracht. Indien hier misbruik van wordt gemaakt zullen wij de voorgedragen kandidaat afkeuren.

Bezichtigingsvoorkeuren nieuwe kandidaat-huurders

Wij willen graag samen afstemmen hoe wij de bezichtigingen kunnen inplannen op basis van jouw voorkeuren. Zijn er meerdere gegadigden? Dan worden alle bezichtigingen zo veel mogelijk samengevoegd zodat je hier zo min mogelijk van merkt.

Medewerking aan de bezichtigingen wordt door ons absoluut prijs gesteld. Is dit niet het geval, dan kan de verhuurder hiervoor sancties opleggen.

Geef hieronder je voorkeur(en) op:

(meerdere opties mogelijk)

Bezichtigingen worden door ons altijd minimaal 48 uur (2 dagen) van te voren aangekondigd. De afspraak wordt definitief ingepland zodra we jouw bevestiging hebben.

Overname van zaken

Wil je bepaalde goederen of zaken in de woning ter overname aanbieden? Als de nieuwe huurder bekend is, brengen wij jullie met elkaar in contact. Zo kun je direct overleggen en samen afspraken maken over wat er achterblijft in de woning en welke vergoeding daar tegenover staat.

De afspraken moeten worden vastgelegd in ons overnameformulier en moet door beiden zijn ondertekend. Dit ondertekende formulier stuur je naar Hopmans Wonen. Dit formulier hebben wij namelijk nodig bij de eindinspectie om te weten wat wel/niet achterblijft in de woning.

Klik hier om een overnameformulier te downloaden.

 

Belangrijk: een nieuwe huurder is niet verplicht tot overname. Zijn er geen goede afspraken gemaakt over de overdracht of betaling, dan ligt dit in de risicosfeer van jou als huurder om even goed op de einddatum de woning vrij van uw persoonlijke spullen op te leveren.

Afronden

Dit formulier wordt door Hopmans Wonen per e-mail ontvangen in onze mailbox. Wij gaan de opzegging binnen 1 werkdag controleren op volledigheid en op de opgegeven opzegdatum.

Als de opzegging correct is bevestigen wij dit binnen 1 werkdag en vragen we je het document te ondertekenen. Als het niet correct is nemen we ook contact op om de opzegging te bespreken.

Geef hier op hoe je de ondertekening wilt doen: