De regels voor huurverhoging

Momenteel geldt er nog een huurbevriezing bij sociale huurwoningen, maar vanaf 1 juli kunnen verhuurders van woningen de maandelijkse huur weer verhogen. Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. Maar er zijn een paar nieuwe beleidsregels op komst. In dit bericht zetten we het overzichtelijk voor je op een rijtje.

Sociale huur

De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3%. De huurverhoging is beperkt tot het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden.

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Vrije sector

Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dat neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3 %. Deze maximaal toegestane verhoging geldt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. De huurverhoging moet in de huurovereenkomst zijn afgesproken. Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 3,3%? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 3,3%? Dan is de huurverhoging 3,3%.

Er ligt een nieuw wetsvoorstel ‘de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ (wet Nijboer) die ervoor zal zorgen dat per 1 januari 2023 een maximaal huurverhogingspercentage bij ministeriële regeling vastgesteld kunnen worden. 

Servicekosten 

Een verhuurder mag vanaf 1 januari de servicekosten verhogen voor een:

  • sociale huurwoning;
  • vrijesectorwoning;
  • kamer;
  • woonwagen.

Deze kosten komen bovenop de kale huur van de woning. Er dient elk jaar vóór 1 juli een overzicht te worden verstrekt inzake de gemaakte kosten in het vorige kalenderjaar. 

Huurverhoging bekendmaken

Bij sociale huurwoningen dient er minimaal twee maanden voor de huurverhoging bekend te worden gemaakt wat de nieuwe huurprijs wordt. Voor vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. 

Regels voor voorstel huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moet het volgende staan:

  • De oude en de nieuwe (kale) huur.
  • De hoogte van de huurverhoging.
  • Een inkomensindicatie van de Belastingdienst. De verhuurder stuurt die indicatie mee als deze de huur verhoogt vanwege het inkomen.
  • De dag waarop de huurverhoging ingaat.
  • De manier waarop er bezwaar gemaakt kan worden.
Deel dit verhaal