Verhuurdervergunning moet malafide verhuurderschap aanpakken

Pexels Ketut Subiyanto 4246202

Op 5 juli j.l. is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap in consultatie genomen. Met deze wet ziet de minister af van de zogenaamde ‘strafvergunning’ waar sommige Nederlandse gemeenten eerder voor hebben gepleit. Wat ons betreft geeft dit wetsvoorstel gemeenten een uitgebreid instrumentarium om malafide verhuurpraktijken aan te pakken. Door middel van een verhuurdervergunning wordt goed verhuurderschap beloond en worden uitwassen aangepakt. Wat staat er nog meer in de wet?

In een notendop, zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om voorschriften en werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars in te stellen. Daarnaast geeft deze wet gemeenten ook de mogelijkheid om een gebiedsgerichte vergunningsplicht in te stellen om zo malafide verhuurders en excessen aan te pakken. Tot slot zijn de algemene regels qua inhoud landelijk gelijk getrokken en dit voorkomt een lappendeken aan regelgeving. 

Tweejarige pilot
In 2018 is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begonnen met het traject Goed Verhuurderschap om ervoor te zorgen dat misstanden op de huurmarkt worden voorkomen en tegengegaan. Zo zijn er verschillende pilots gehouden in diverse gemeenten waarbij verschillende maatregelen zijn getest. Ook zijn er veel overleggen geweest met belanghebbende organisaties. 

Wat staat er in de wet?
De wet gaat in op het gedrag en werkwijzen die onder andere discriminatie en intimidatie moeten tegengaan en voorkomen en zorgen voor enkele basale informatieverplichtingen richting de huurder. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren. 

Belangrijk om te weten: de verhuurdervergunning kan niet als bestraffende sanctie ingezet worden. Daarnaast dient een vergunning juridisch gezien (onder meer vanuit het Europese recht) zo gericht mogelijk en op basis van gedegen onderbouwing ingezet te worden. 

Daarom is in de totstandkoming ervoor gekozen om de gemeente de mogelijkheid te geven om in specifieke gebieden en/of categorieën van woonruimte de verhuurdervergunning te introduceren om de leefbaarheid te behouden of om kwetsbare huurders te beschermen. De verhuurdervergunning ziet op twee situaties: een vergunning voor ‘reguliere’ verhuur en een vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten. 

Vergunningsvoorwaarden landelijk en uniform
De vergunningsvoorwaarden, die gemeenten voor reguliere verhuur naar eigen inzicht kunnen instellen, zijn qua inhoud landelijk geüniformeerd. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • het aantonen van hanteren werkwijze algemene regels; 
  • voldoen aan huurprijsregelgeving in de gereguleerde sector; 
  • het hebben van een onderhoudsplan;
  • informatieverstrekkingsplicht, zoals het hebben van één aanspreekpunt in het contact met de verhuurder of het verplicht vermelden dat een huurder het recht heeft om naar de Huurcommissie te gaan.

Nader uitgewerkt
De algemene regels worden in samenwerking met alle partijen in een AMvB (algemene maatregel van bestuur) nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld. Deze kunnen via het bestuursrechtelijke instrumentarium door gemeenten gehandhaafd worden, zoals last onder bestuursdwang/dwangsom, boete en beheerovername. 

Beheerovername
Meer weten over wanneer een verhuurdervergunning wordt geweigerd, ingetrokken en er over gegaan wordt op beheersovername door de gemeente? Klik hier voor een handige factsheet met alle punten op een rij. 

De wet is tot 1 september in consultatie, partijen kunnen tot die tijd reageren op het ingediende wetsvoorstel.

Waar moet ik aan denken bij het huren van een huis?

Pexels Shvets Production 7203843

U zoekt een huurwoning maar bent er nog niet helemaal uit of het een appartement of eengezinswoning wordt? Hoeveel kamers heeft u minimaal nodig? Welk bedrag kunt u elke maand maximaal uitgeven? En komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Zomaar wat vragen waarbij uw verhuurmakelaar u kan helpen. Uw makelaar beschikt over een aanbod van huurwoningen. En heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan kan uw makelaar u bij de bezichtiging van een gedegen advies voorzien. Uw makelaar inspecteert het pand, legt de onderhoudssituatie vast en beoordeelt de servicekosten.

Als uw besluit vast staat, zorgt de makelaar dat er een waterdicht huurcontract komt. Hierin staat duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. Zo kunt u met een gerust hart uw handtekening zetten. Voordat u de woning betrekt, checkt uw makelaar of de woning en alle over te nemen zaken voldoen aan de afspraken.

Een huis kopen voor verhuur

Pexels Jeswin Thomas 2856012(1)

Steeds vaker besluiten consumenten een woning te kopen om deze te verhuren voor een extra bijverdienste. Zeker met de lage kapitaalrente is dat een mooi alternatief. Ook het verhuren van een te koop-staande woning onder de Leegstandwet is nog steeds een mogelijkheid.

Maar er zijn wel zaken waar u goed op moet letten. Want misschien nog wel meer dan bij koop, heeft u bij huur/verhuur te maken met wet- en regelgeving die, als zaken niet goed geregeld worden, verstrekkende gevolgen kan hebben. Ook zijn er allerlei praktische zaken waar u rekening mee moet houden. Een verhuurmakelaar kan u hier in bijstaan.

Wat kunt u van een verhuurmakelaar verwachten?

Een verhuurmakelaar heeft een breed pallet aan diensten voor de huur/verhuur-markt waardoor u als verhuurder ontzorgd wordt:

  • Hij zorgt ervoor dat uw woning op verschillende platforms zoals Pararius en Huislijn onder de aandacht gebracht wordt;
  • Hij screent en selecteert huurders met behulp van Huurcheck;
  • Hij maakt de huurovereenkomst op die voldoet aan de wettelijke standaarden;
  • Hij is een vraagbaak op het gebied van de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder;
  • Indien gewenst voert hij ook het beheer en onderhoudt namens u het contact met de huurder(s).

Maken van afspraken

In een opdracht tot dienstverlening maakt u op een transparante en gelijkwaardige manier afspraken over het precieze dienstenpakket en de bijbehorende kosten. Als u een verhuurmakelaar in de arm neemt, zal hij nooit courtage bij de huurder(s) in rekening brengen, maar altijd bij de verhuurder.

Bergen Op Zoom, Burgemeester Van Hasseltstraat 50 A (22)