Nederland maakt zich druk om arbeidsmigratie en negeert de snelle vergrijzing

Blog Nieuw

Begin jaren ’90 had Nederland 15 miljoen mensen, toen ook al op dat hele kleine stukje aarde. Nu wonen er volgens schatting van het CBS ruim 17 miljoen mensen in ons land. Vindt u het in Nederland nu soms al druk? Het wordt de komende dertig jaar volgens het CBS alleen maar drukker. In 2050 zal dat oplopen tot ruim 19,3 miljoen mensen. Dat is een sterkere stijging dan eerder werd voorspeld.

Volgens de laatste bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking dit decennium met ongeveer een miljoen toenemen. Dat komt vooral doordat meer immigranten naar Nederland komen dan er emigranten vertrekken, maar ook het aantal geboortes is hoger dan het aantal sterfgevallen. In de latere decennia neemt de bevolkingsaanwas wat af, maar blijft het positief.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), noemt in een interview met het NRC Handelsblad de bevolkingsgroei het grootste probleem van Nederland. ‘De migratie overkomt ons’, zei hij. Het huidige aantal arbeidsmigranten is ‘te hoog’ en we moeten volgens de vicepremier ‘in Europa opnieuw de effecten wegen van het vrije verkeer van personen’.

Eerder al hadden de ChristenUnie en de SP een gezamenlijk Actieplan Arbeidsmigratie gepresenteerd, met een pleidooi voor quota en werkvergunningen voor arbeidsmigranten uit EU-landen.

Heel veel arbeidsmigranten nodig

Arbeidsmigratie staat anno 2020 blijkbaar in een kwaad daglicht. Want als we de bevolkingsprognoses van het CBS mogen geloven, dan is het wel dat we de komende decennia arbeidsmigranten hard nodig hebben. Want niet bevolkingsgroei is de meest opvallende uitkomst van de berekeningen, maar juist de vergrijzing. Er komen mensen bij, de komende jaren, maar per saldo groeit de potentiële beroepsbevolking nauwelijks.

In de leeftijdsklasse van 20 tot 65 jaar, groeit de bevolking tot 2050 met slechts 0,8 procent. Het aantal 65-plussers stijgt in die periode met meer dan 30 procent. Het aantal kinderen en jongeren ligt in 2050 zo’n 8 procent hoger.

Ondanks de arbeidsmigratie moeten we in 2050 met ongeveer net zoveel werkenden een groeiende groep ouderen (en wat extra jongeren) onderhouden. Nu zijn er op iedere 65-plusser zo’n drie mensen in de werkzame leeftijd. Over tien jaar is dat al gedaald naar minder dan 2,5 en in 2050 zijn er net meer dan twee mensen van 20 tot 65 jaar op iedere 65-plusser. Het maatschappelijke probleem van dat moment is niet een overschot aan arbeidsmigranten, maar het structurele tekort aan mensen die willen en kunnen werken.

 

Belangrijk voor de economie

Binnen veel sectoren in Nederland is er sprake van een groot tekort aan personeel. Alleen al in de zorg zoekt men naar 100.000 mensen. Dit tekort komt dus deels door vergrijzing van de bevolking en deels door vergrijzing van het personeelsbestand. Voor het invullen van vacatures worden we in Nederland steeds afhankelijker van arbeids- en kennismigranten. Drie jaar geleden vervulden 370.000 arbeidsmigranten al 540.000 banen en steeg het aantal vergunningen voor kenniswerkers in tien jaar met 65 procent.

Ook in de bouw, agrarische sector en in de techniek bestaan grote personeelstekorten. Eind februari liet het CBS aan de NOS weten dat we de komende jaren 50.000 extra werknemers uit het buitenland nodig hebben om banen in deze sectoren te vullen. Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa, verwacht zelfs dat we 150.000 tot 200.000 arbeidsmigranten nodig hebben. Deze inschatting is onder andere gebaseerd op de vergrijzing, die binnen twintig jaar op zal lopen van 20 naar 33 procent van de bevolking. Kortom, arbeidsmigranten zijn van groot belang voor de Nederlandse economie.

Woningmarkt beïnvloedt

Door de gehele discussie omtrent arbeidsmigratie en vergrijzing, is de woningstagnatie nog niet verholpen. Een stijgende levensverwachting, ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en een groeiend aantal oudere woningbezitters: de vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt en zal dat ook blijven doen. Dat zullen we vooral gaan merken door minder doorstroming op de woningmarkt, nu en in de nabije toekomst.

Op de huidige woningmarkt draagt de vergrijzing op twee manieren bij aan een lagere doorstroming: met het vorderen der jaren verhuizen mensen steeds minder. Daarnaast is het beleid gericht op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen. Toch komt er een moment dat oudere alleenstaanden naar een instelling verhuizen of komen te overlijden. Dan is er sprake van uitstroom uit de woningmarkt en komen uiteindelijk hun woningen vrij.

Nederland vergrijst dus de komende tien jaar razendsnel. Vergrijzing gaat zorgen voor nijpende tekorten op de arbeidsmarkt, en de enige snelle oplossing daarvoor is meer arbeidsmigranten, niet minder. Het alternatief: structurele tekorten, wachtlijsten en tekortschietende dienstverlening.

Dat het de komende jaren wat drukker wordt is daarom geen probleem, maar is juist een deel van de oplossing.

Bronnen: FD / Flexmarkt / NIDI

Kabinet opent fonds voor asbestsanering

Asbest Sanering

Sinds 2020 is er een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om asbest van hun daken te laten verwijderen. Het fonds voor de verwijdering van asbest loopt door tot 2028. Op deze manier wil staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur huiseigenaren stimuleren om op korte termijn in actie te komen tegen het asbest wat zich in daken en gevels bevind.

Afgelopen zomer weigerde de eerste kamer een verbod op daken met asbest. Het plan zou huiseigenaren in eerste instantie veel werk bezorgen en het vervangen van de daken met asbest draagt te hoge kosten met zich mee, vond de eerste kamer. Het voorstel voor een verbod leidde ook tot protest van huiseigenaren.

‘Niet verplichten maar verleiden’

Nu wil de staatssecretaris Van Veldhoven met het fonds eigenaren helpen hun daken die asbest bevatten te vervangen. ‘’We verplichten ze niet, wel willen we de huiseigenaren verleiden met het vervangen van daken waarin zich asbest begeef’’, zegt Van Veldhoven. Hoe ouder een dak is hoe meer asbest het loslaat, wat natuurlijk hartstikke slecht is voor de gezondheid. Elk jaar dat asbestdaken blijven liggen, kunnen er meer asbest deeltjes in de omgeving van mensen komen. Hierdoor wordt het elk jaar een stuk gevaarlijker.

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen reageert welgezind op de komst van het fonds voor asbestsanering. De groep wilt wel graag dat gemeenten een leidinggevende rol op zich nemen voor de aanpak van asbest. De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de belangen te behartigen van de eigenaren van woningen waarin asbest in de dakbedekking verwerkt zit. Bijvoorbeeld golfplaat of leien. Vooral met de huidige rentestand “begint het voor heel veel mensen mogelijk te worden om hun asbestdaken te vervangen”, zegt voorzitter Rob Ekkers

Om asbest verder te verdrijven gaan verzekeraars asbestdaken in de toekomst uitsluiten. “En met een onverzekerd asbestdak kun je geen hypotheek krijgen”, zegt Van Veldhoven.

Gevels én daken met asbest beide meefinancieren

Het meefinancieren van het saneren van asbestgevels zal ook via het fonds mogelijk worden gemaakt. Volgens de initiatiefnemers is het logisch dat wanneer een woning zowel asbest bevat in het dak als in de gevel, in zijn geheel onder handen genomen moet worden. In het ondernemingsplan voor het landelijke fonds zal deze optie meegenomen worden. Dit ondernemingsplan wordt zo snel mogelijk opgesteld.

De afgelopen drie jaar is er ruim 33 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd. Dit was mogelijk gemaakt door een inmiddels afgelopen subsidieregeling. (75 miljoen euro, maximaal €25.000 per adres)

Asbest kan ernstige longziekten veroorzaken. Elk jaar overlijden zo’n duizend mensen aan de gevolgen van het inademen van asbest. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Het wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal, veelal in daken werd asbest gebruikt.

Hopelijk hebben wij u voldoende geïnformeerd over de recente ontwikkelingen omtrent asbestsanering. Heeft u zelf al stappen genomen tegen het verwijderen van asbest? Dan bent u op de goede weg om uw leefomgeving een stuk veiliger te maken!

Bent u zich nog aan het oriënteren om asbest te verwijderen? Meld het bij uw betreffende gemeente of via het Omgevingsloket. 

Heeft u nog andere vraagstukken waarmee wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact op via info@hopmanswonen.nl of bel naar 0164 85 71 51. Een medewerker zal u tijdens kantooruren te woord staan en altijd van persoonlijk en kundig advies voorzien. 

Bron: NOS.NL

Een woning huren: Welke kosten zijn er naast de huurprijs?

Foto 3

U bent aangenomen voor een leuke baan, verhuisd voor de liefde of bent het thuis helemaal beu en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een nieuwe woning komt dan al snel om de hoek kijken. Na weken of maandenlang zoeken heeft u eindelijk een droomhuis gevonden. U heeft de woning bezichtigd en bent klaar om de woning te huren. Een heerlijk gevoel natuurlijk, maar welke aanvullende kosten mag u verwachten naast de huurprijs?

Servicekosten

Een ‘totale’ huurprijs is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Dit is de kale huurprijs waarbij soms aangevuld een bedrag voor de stoffering en/of meubilering en in geval van appartementen vaak ook een bedrag voor de servicekosten wordt berekend.

Doorgaans zijn de kosten voor de stoffering e/o meubilering in de huurprijs opgenomen. Maar het kan ook zijn dat u hiervoor apart betaalt. Men spreekt dan vaak over een kale huurprijs met apart beschreven een vergoeding voor de stoffering/meubilering. 

Betaalt u ook servicekosten omdat u bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont? Een deel van deze totale servicekosten kan aan u als huurder worden doorberekend. Dit is het deel van de kosten die met het gebruik te maken hebben zoals: liftonderhoud, schoonmaak van de centrale ruimtes, klein dagelijks onderhoud, water, stookkosten, etc. 

Gas, Water, Elektriciteit, of stadsverwarming

Voor gas, water en elektriciteit wordt in de meeste gevallen een voorschotbedrag in rekening gebracht. Maandelijks betaalt u hetzelfde bedrag voor gas, water en elektriciteit. Eén keer per jaar en aan het einde van uw huurperiode, wordt berekend wat er werkelijk verbruikt is geweest. Het verschil wordt verrekend.

In enkele andere gevallen wordt er een vast bedrag voor gas, water en elektriciteit in rekening gebracht. Dit wordt gedaan wanneer het niet mogelijk is een nacalculatie uit te voeren. Deze situatie komt soms voor bij appartementencomplexen die blokverwarming hebben of bij  kamerverhuur.

TV en Internet

De contracten voor televisie en internet werken ongeveer hetzelfde als bij de contracten voor gas, water en elektriciteit. Een paar voorwaarden daargelaten. Verschillende aanbieders voor pakketten zijn onder andere Ziggo, KPN, Tele 2, Delta of T-Mobile. Lees hier meer tips over het afsluiten van dit soort abonnementen.

Gemeentelijke belastingen

Elke desbetreffende gemeente kent gemeentelijke belastingen die aan u als bewoner van een woning berekend worden. Meestal zijn dit rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Deze belastingen worden vanaf de ingangsdatum van bewoning tot het einde van het jaar berekend. Daarna geldt dit per jaar. Wanneer u de woning eerder verlaat dan het einde van het jaar, wordt door de gemeente berekend hoeveel betaald is voor de periode waarin u de woning niet meer bewoont.

De hoogte van deze belastingen verschillen per gemeente. Deze zijn op de website van uw desbetreffende gemeenten terug te vinden.

Inboedelverzekering

Niet verplicht, zelf de keuze. Zowel u als de verhuurder kunnen hiermee te maken hebben. Het verschil zit meestal in de oplevering van het gehuurde. Bij een gemeubileerd verhuurde woning, zijn de spullen van de verhuurder, welke dan meestal een verzekering afsluit. Bij een gestoffeerde oplevering gaan uw eigen spullen in de woning en is het aan uzelf om te overwegen of u een inboedelverzekering afsluit. Ook als u gemeubileerd huurt is er de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor uw eigen meegebrachte spullen waaronder kleding, telefoon of sieraden.

Wilt u in ieder geval zekerheid dat wanneer er iets gebeurt met de woning, zoals waterschade of brand, u geld hebt om nieuwe spullen te kopen? Dan is het bedachtzaam om een inboedelverzekering af te sluiten. De kosten van een inboedelverzekering zijn afhankelijk van de waarde van de inboedel.

Klaar om te huren!

Hopelijk hebben we u voldoende geïnformeerd over de kosten die er naast de huurprijs bij komen. Mocht u deze kosten al wel meegerekend hebben, dan bent u er helemaal klaar voor.

Houd als tip dus altijd uw budget goed in de gaten. Met alleen het betalen van de huur bent u er nog niet. Het is verstandig om altijd in het huurcontract te kijken welke kosten voor uw rekening komen. Als het dan nog niet helemaal duidelijk is vraag het dan aan een van onze collega’s. Bekijk hier ons actuele aanbod!

Bron: Stoit / Huurwoningen / Woonbond

Huis kopen om te verhuren: banken springen in op vraag!

Woning Verhuren

Wie geld ‘over’ heeft zoekt naar rendement. Met 0,02 procent rente op de bank, loont sparen daarentegen al jaren niet meer. Welke alternatieven zijn er dan? Een goede mogelijkheid, waar wij als verhuurmakelaar u mee van dienst kunnen zijn, blijven stenen. Verschillende hypotheekverstrekkers spelen daar dan nu op in, met speciale ‘verhuurhypotheken’.

Bij een zogenoemde verhuur- of investeringshypotheek leent u geld om een huis te kopen dat u vervolgens verhuurt. Een huis kopen om te verhuren kan een attractieve investering zijn. Allereerst omdat u maandelijks huurinkomsten krijgt overgemaakt, en daarnaast omdat de verwachte waardestijging van uw verhuurde woning indirect ook het nodige oplevert.

De afgelopen jaren is deze stijging dan ook goed te zien. In de periode tussen 2006 en 2018 steeg de verhuur van een eigen woning van 3,3 procent naar 5,8 procent, aldus onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven. Ons land telt momenteel dan ook ongeveer 1 miljoen particuliere huurwoningen.

Woningen In Eigendom Van

Voor wie?

Als toekomstige huisbaas heeft u wellicht geen hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen, maar het grootste gedeelte van de verhuurders hebben daarentegen wel een financiering nodig. Deze groep is de laatste jaren enorm gegroeid. Ruim 79 procent van de particuliere verhuurders verhuurt één woning. Daarom hebben wij een handjevol hypotheekverstrekkers voor u op een rijtje gezet, aangezien geldverstrekkers in spelen op deze groeiende markt.

Welke aanbieders?

Mits u geïnteresseerd bent, kunt u op internet al veel informatie over de verhuurhypotheken vinden. U vindt ze op Google of een ander zoekmachine onder de naam ‘buy-to-let-hypotheek’, ‘beleggingspandhypotheek’, ‘verhuurhypotheek’ of ‘investeringshypotheek’. Daaruit komen verschillende aanbieders, die bekend zijn met deze dienstverlening. Aanbieders van deze verhuurhypotheken zijn onder anderen Domivest, NN, ING, Woonfonds, Dynamic Credit, Rabobank, Handelsbanken en NIBC Direct.

Wat zijn de eisen?

Na de positieve informatieve berichtgeving, is het niet aannemelijk dat iedereen in aanmerking kan komen voor een verhuurhypotheek. Toch zijn er meer mogelijkheden dan dat u wellicht denkt. Voor een verhuurhypotheek gelden vaak strengere voorwaarden. Ook moet u meer eigen geld inbrengen ten opzichte van een standaard hypotheek, meestal minstens 30 procent. Uiteraard verschilt dit per bank.

Daarnaast zijn er drie verschillende varianten mogelijk, namelijk lineair, annuïtair of aflossingsvrij. De maximale looptijd van lineair en annuïtair is 30 jaar. Bij de berekening of de financiering haalbaar is, wordt 70 procent van de huurinkomsten meegenomen bij het inkomen. Is het huis nog niet verhuurd, dan wordt 40 procent van de getaxeerde huurinkomsten meegenomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als ervaren verhuurmakelaar helpen wij u met het verhuren van uw woning in Bergen op Zoom, Roosendaal, Terneuzen of omstreken. Er zijn verschillende mogelijkheden om een woning te verhuren. Wij hebben daar speciaal pakketten voor ontwikkeld, zodat de verschillen goed zichtbaar zijn. Het verhuren van uw woning gaat verder dan alleen een sleuteloverdracht. Ook op het gebied van screening, beheer, administratie en meubilering kunnen wij u van dienst zijn. Tevens kunnen wij u een huurgarantie geven voor 12, 36, 60 maanden of langer. Risico’s van leegstand of een ‘niet-betalende-huurder’ worden dan ook door ons overgenomen. Elke maand ontvangt u een netto huurbedrag of de woning nu wel of niet bewoond is.

Onverantwoordelijke risico’s

U wilt investeren zonder onverantwoordelijke risico’s te nemen, logisch. Bij het verhuren van een woning komen namelijk een aantal aspecten bij kijken. Wij als verhuurmakelaar in de regio Zuidwest Brabant en Zeeuws Vlaanderen kijken daarom met u mee naar de beste oplossing. Door korte lijnen en de juiste mensen op de juiste plek versterken wij elkaar. Heeft u een woning op het oog en wilt u weten welk haalbare rendement u kan halen? Of heeft al een (tweede) huis en wilt u graag uw woning verhuren? Wij helpen u graag verder. Stuur uw vraag naar info@hopmanswonen.nl of contacteer ons op +31 165 39 92 09.

Bron: RTLZ / Consumentenbond

Hoe maak ik mijn huis verhuurklaar?

Huis Verhuren

Heb je plannen om je (tweede) huis te verhuren omdat je bijvoorbeeld een periode naar het buitenland gaat, gaat samenwonen of een andere woning hebt? Wij geven je een aantal tips en tricks om te laten hoe jouw woning pico-bello is voor de verhuur!

1. Schoon schip maken

Deze tip is naar alle waarschijnlijkheid geen grote verassing, maar wel van belang. Jouw opgeruimde- en verzorgde woning oogt immers een stuk aangenamer dan een slordige woning. Zorg daarom dat de woning brandschoon en overzichtelijk is: ruim op, maak goed schoon, zorg dat stof van de kast af is en dat het lekker fris ruikt. Het verhuren van jouw woning wordt daardoor een stuk makkelijker.
 

2. Ruim baan maken

Voldoende plaats maken is voor de meeste kandidaten erg belangrijk in een woning. Zorg daarom dat de woning zo ruim mogelijk oogt. Een huurder is op zoek naar de mogelijkheden in zijn of haar nieuwe woning. Maak ruimte voor zoveel mogelijk vloeroppervlak door een poef of kast weg te halen. Zo zorg je ervoor dat een kandidaat zichzelf al in jouw woning ziet wonen.
 

3. Iets aan het licht brengen

Laat jouw woning zien als het verborgen is! Benut de lichtinval daarom goed: Open de gordijnen of zeem je ramen blinkend én streeploos schoon. Dit zijn een paar kleine tricks om jouw woning groter te laten lijken en eerder te verhuren. Op deze manier krijgen kandidaten ook nog eens een goed beeld van het uitzicht.
 
4. Smaken verschillen
 
Misschien is die gele kleur op de muur helemaal jouw ding, maar dit is zeker niet voor iedereen het geval. Het is van belang om in je woonkamer ontspanning en rust te creëren. Het is immers dé kamer waar jouw huurder zich terugtrekt van de dagelijkse drukte. Gebruik dan ook geen felle kleuren die juist het gevoel van rust verstoren. Verf daarom de muren wit en zorg voor een neutrale vloer. Mocht je een gemeubileerde woning willen verhuren is het handig deze op elkaar af te stemmen. Neutrale kleuren passen hier prima bij.
 
5. Oost west, thuis best
 
Waar je ook bent, thuis voel je beter op je gemak. Dit geldt ook voor jouw nieuwe huurders. Zij moeten zich thuis kunnen voelen in hun toekomstige huurwoning en niet het gevoel krijgen dat de woning van iemand anders is. Haal persoonlijke spullen daarom zoveel mogelijk weg.
 

Met deze tips hopen wij jullie een goed beeld te geven bij het verhuren van jouw (tweede) huis, maar daarmee ben je er nog niet. Wij begrijpen dat je de verhuur goed geregeld wilt hebben, zodat jij er zo min mogelijk omkijken naar hebt. Ben je benieuwd wat bij ons de mogelijkheden zijn? Maak een vrijblijvende afspraak of contacteer ons op info@hopmanswonen.nl

Bron: Huurwoningen.nl

Even voorstellen; nieuwe medewerkster Hopmans!

Begin juni kondigden wij op ons kantoor een nieuwe medewerkster aan; Maaike Broumels. Nu, een maand na haar start, willen wij haar verder aan jou voorstellen.

Wie is Maaike Broumels in een notendop?

Ik ben getrouwd en moeder van 2 prachtige meiden! Samen met mijn man en meiden woon ik in Roosendaal. In mijn vrije tijd ga ik graag uitwaaien aan het strand, lees ik een goed boek of lekker winkelen/terrassen met vriendinnen of met mijn meiden.

Wat deed je voordat je afgelopen juni bij Hopmans Wonen begon?

Mijn laatste baan hiervoor was bij Schoonenberg Hoorcomfort, daar was ik werkzaam als hoorzorgmedewerkster. Dat houdt in dat ik een het aanspreekpunt in de betreffende winkel was en zorgde voor het agendabeheer en alles wat er bij de afspraken kwam kijken.
De jaren ervoor heb ik binnen het notariaat op verschillende kantoren als secretaresse gewerkt.

Wat is jouw specialisatie?

Lastig om over jezelf te zeggen maar ik denk mijn klantvriendelijkheid en het denken in oplossingen en niet in problemen. Als je helder met elkaar communiceert kom je een heel eind.

Vertel eens over de eerste maand bij Hopmans Wonen? Wat is je opgevallen?

Het bevalt me erg goed bij Hopmans Wonen ik werd overladen met informatie de eerste weken maar kreeg alle ruimte om deze te verwerken en vragen te stellen. Elke dag leer ik nieuwe dingen en wordt mijn takenpakket uitgebreider. Geen dag is hetzelfde!
Wat mij opgevallen is is de duidelijke visie, de open cultuur en de goede sfeer die er binnen Hopmans Wonen is.

Wat is jouw rol bij Hopmans?

Sinds juni ben ik het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en opdrachtgevers, ik denk dat ik een verbindende rol heb tussen onze klanten, opdrachtgevers en onze makelaars. Tevens bied ik ondersteuning aan de makelaars en zal ik een deel van hun administratieve taken over gaan nemen.

Hoe zie je de toekomstige groei van het bedrijf en jouw rol hierin?

Ik groei vrolijk mee met Hopmans Wonen en welke rol ik hierin ga spelen zal de toekomst uitwijzen.   

Wij wensen Maaike veel succes bij Team Hopmans Wonen!

Even voorstellen; nieuwe werknemer Hopmans!

Begin juni kondigden wij op ons kantoor een nieuwe medewerker aan; Ronald Wieme. Nu, een maand na zijn start, willen wij hem verder aan jou voorstellen.

Wie is Ronald Wieme in een notendop?

Ik ben een geboren en getogen Zeeuws-Vlaming, opgegroeid in IJzendijke, maar nu al meer dan 20 jaar woonachtig in Breskens (“Bresjes”), samen met mijn vriendin Monique en onze poezen. Naast mijn werk, geniet ik van gezellig omgaan met vrienden, ga graag eens op stap naar een leuke stad en in de zomer op vakantie naar mijn (ons) favoriete land: Italië. Verder ben ik actief lid van Thalia, de amateurtoneelvereniging uit Breskens, help ik Monique vaak bij haar hobby als turnleidster tijdens wedstrijden en demonstraties voor het “hang- en sleurwerk” van de toestellen etc. Af en toe ga ik eens naar goed popconcert en verzamel ik de borrelglazen van de Hard Rock Cafés (zgn. shot glasses).

Wat deed je voordat je afgelopen juni bij Hopmans Wonen begon?

Naast een korte periode bij een verkoopmakelaar en een bank in België heb ik het langst bij de Rabobank gewerkt, meer dan 30 jaar. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag contact met allerlei soorten klanten. Voornamelijk bezig geweest met de huizenmarkt: hypotheken dus en alles wat daarbij komt kijken. Mooi vak, want het is erg leuk om mensen te kunnen helpen bij één van de belangrijkste beslissingen in hun leven: het kopen van een huis.

Wat is jouw specialisatie?

Mijn kracht is het goed en helder kunnen uitleggen hoe een dienst of service werkt. Het vermijden van vakjargon en het geven van concrete voorbeelden maken dat klanten weten wat ze kunnen verwachten en zullen zodoende een weloverwogen keuze voor Hopmans Wonen maken.

 Vertel eens over de eerste maand bij Hopmans Wonen? Wat is je opgevallen?

De ontspannen werksfeer, de professionele benadering van de klanten, het goede onderlinge contact tussen de collega’s en de leuke afwisseling in het werk: je bent op kantoor bezig, je bezoekt eens een woning, je hebt contact met klanten, kortom: geen dag is hetzelfde. Ik werk binnen een hecht team waarin niet geschroomd wordt om eens flink de handen uit de mouwen te steken.

Wat is jouw rol bij Hopmans?

Sinds juni ben ik het gezicht van de vestiging Terneuzen. Ik heb de verantwoording over de woningen in Zeeuws-Vlaanderen die we in beheer hebben en nemen en ben het eerste aanspreekpunt voor klanten die een vraag hebben over het (ver)huren van een woning.

Wat zijn je ambities voor de komende jaren?

De vestiging Terneuzen nog meer op de kaart zetten en het uitbreiden van de woningen in beheer in de regio Zeeuws-Vlaanderen. De vraag naar huurwoningen zal alleen maar toenemen en met het professionele, unieke bedieningsconcept van Hopmans Wonen heb ik daar alle vertrouwen in!

Wij wensen Ronald veel succes bij Team Hopmans Wonen!

 

 

Tekort woonruimte arbeidsmigranten loopt op tot 100.000 plekken.

Er komen steeds meer werknemers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland werken. In 2004 waren het er 50.000, in 2016 is dat aantal opgelopen naar 350.000. En die mensen moeten allemaal ergens wonen. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa kunnen moeilijk geschikte woonruimte vinden. Volgens uitzendbureaus in Nederland is het tekort opgelopen tot ongeveer honderdduizend geschikte woonplekken. 

 Dat bevestigt het Expertisecentrum Flexwonen, dat zich inzet voor betere huisvesting, een bericht hierover in dagblad Trouw.

”Onze schatting is onder meer gebaseerd op cijfers uit de markt. Officiële cijfers zijn er niet”, zegt Johan van der Craats van het Expertisecentrum, dat schat dat in Nederland momenteel vierhonderdduizend mensen uit Oost-Europa werken en wonen.

Er wordt gehoopt dat gemeenten nauwer overleg gaan hebben met uitzendorganisaties, omdat zij de meeste arbeidsmigranten naar Nederland halen. Dit is niet alleen een huisvestingsvraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Want werkgevers zijn ontzettend blij met de arbeid van deze werknemers uit landen als Polen en Roemenië.

Van der Craats constateert dat verschillende gemeenten regels opstellen om het aantal Oost-Europese werknemers te beperken in bepaalde woonwijken, omdat ze bang zijn voor teveel ‘Polenhuizen’ in een straat. ”Maar tegelijk bieden ze onvoldoende alternatieve geschikte woonruimte, bijvoorbeeld in buitengebieden.

Nederlandse economie heeft arbeidsmigrant nodig

 Tevens heeft Nederland de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Volgens de organisatie ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met een miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. ”De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod”, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Aantrekkelijker

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt.

Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken.

Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: www.nu.nl

De woningmarkt blijft stijgen in 2018 met forse prijsstijgingen.

De conjunctuurstijging op de woningmarkt houdt onverminderd aan: het aanbod van te koop staande woningen neemt af, ze staan korter te koop en steeds meer wordt er boven de vraagprijs geboden. De stagnerende nieuwbouw van huizen biedt nauwelijks lucht. Er is zelfs nog maar één woonregio in heel Nederland te vinden met een ruime woningmarkt, namelijk: Noordoost-Groningen.

Wie zoekt naar tekenen dat de Nederlandse woningmarkt iets af begint te koelen, zal komende tijd bedrogen uitkomen. ‘De consument is de dupe, de starters voorop’, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

De belangrijkste cijfers in het kort: het aantal verkochte woningen is voor het vierde kwartaal op rij gedaald, makelaars verkochten op jaarbasis 11,5% minder huizen. Prijzen stegen juist hard. De gemiddelde woning kostte het afgelopen kwartaal €288.000, dat is ruim 10% meer dan in 2017.

Sinds 2000 is de verkooptijd van huizen nog nooit zo kort geweest. Een woning staat gemiddeld nog maar 45 dagen te koop, 16 dagen minder dan in 2017. Van de nieuw in aanbod gekomen woningen is bijna driekwart binnen drie maanden verkocht, een record in deze eeuw! Nog een ander record: een derde van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De consument en voornamelijk de starters die willen kopen moeten dus dieper in buidel tasten.

Nieuwbouw stokt

De aanhoudende conjunctuurstijging op de woningmarkt wordt gevoed door het tekort aan woningen, de economische voorspoed en de bijzonder lage hypotheekrente. Het enige wat deze toename zou matigen is het bouwen en verhogen van de nieuwbouwproductie, zegt Jaarsma. ‘Die opgave is immens en blijft op dit moment achter’.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt echter niet, maar stagneert al enkele kwartalen. Er komen minder nieuwbouwwoningen op de markt, 9% minder op jaarbasis. Er zijn rond de 30.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit zouden er 56.000 moeten zijn, om aan de vraag te voldoen. Met nieuwbouw huurwoningen erbij zou dit op 85.000 moeten komen.

Ook richting de komende periode lijkt de stijging van nieuwe woningen eerder te gaan dalen, dan stijgen. Het aantal nieuwbouwvergunningen daalt. Het aantal verstrekte vergunningen lag volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 15.000. Dat is een daling van 5,5% op jaarbasis.

Klimaatakkoord

De doelstellingen die vastgesteld zijn in het Klimaatakkoord worden komende jaren een lastige opgave. In het bijzonder de verduurzaming van bestaande woningen en de operatie om van het aardgas los te komen, gaat een lastige klus worden. Want het zijn juist de mensen met een laag inkomen die vaak in de minst goed geïsoleerde huizen wonen, blijkt uit cijfers van de NVM. 45% van de minder welvarende huishoudens zit in een huis met energielabel D of slechter. De investeringen die nodig zijn om woningen gasloos te maken en te verduurzamen zijn moeilijk op te brengen door mensen met een laag inkomen. Verhuizen is voor hen meestal ook geen optie. Dit in combinatie met de woningprijzen die stijgen en de daling van de nieuwbouw productie. Welvarende huishoudens wonen nu al in zuinigere en beter onderhouden woningen waarin minder investeringen nodig zijn, aldus de NVM.

Bron: FD.nl

Woningbeleggingen naar record in 2018!

Het afgelopen halfjaar is er voor maar liefst 3,5 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Nog nooit was het investeringsbedrag in huurwoningen zo hoog als de eerste zes maanden van 2018. Er wordt voor komend jaar verwacht dat alle records op de woningbeleggingsmarkt verbroken gaan worden met een totaalvolume van 6,5 tot 7 miljard euro. Een groot gedeelte daarvan werd geïnvesteerd in nieuwbouw of transformaties (40%). Beleggers zijn in toenemende mate geïnteresseerd in verbreding van de woningportefeuille en kijken daarom ook steeds meer naar zorg- en studentenwoningen.

Sterkste eerste halfjaar ooit op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt.
Na de goede start van afgelopen halfjaar ziet het er naar uit dat het recordbedrag van ruim 5 miljard aan woningbeleggingen in 2017 niet lang stand zal houden. Niet alleen buitenlandse partijen doen grote transacties in woningen, de markt wordt gekenmerkt door een grote Nederlandse belangstelling voor residentieel vastgoed. Circa 75% van het volume werd door Nederlandse kopers bepaald, waarin woningbelegger Vesteda een belangrijk aandeel heeft. Met een transactie waar 1,5 miljard euro mee gemoeid is, nam verkoper NN direct een aandeel van 1 miljard in de portefeuille van de nieuwe eigenaar. De resterende “stenendeal” van 500 miljoen euro is nog steeds de grootste in cijfers, maar het volume werd verder mede vormgegeven door nog vijf transacties die de 100 miljoen euro overstijgen. Door deze liquiditeit in de markt, samen met het aantal transacties dat nog verwacht wordt dit jaar, maakt dat Capital Value 2018 als nieuw recordjaar wordt verwacht.

Bouwproductie nog steeds beperkt, aantal bouwvergunningen gedaald.
Zowel op de beleggersmarkt als de particuliere koopmarkt is te merken dat de bouwproductie sterk achterblijft bij de vraag naar nieuwbouwwoningen. Ondanks dat bouwend Nederland in haar woonagenda een bouwproductie van 75.000 nieuwbouwwoningen aankondigde, ligt het aantal verstrekte vergunningen volgens het CBS in het eerste kwartaal slechts op 15.000. Dit is een daling van 5,5% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar en zelfs een daling van 8,6% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. Als het in dit tempo doorgaat dan zal de doelstelling niet worden gehaald en worden er maar circa 60.000 – 65.000 vergunningen verstrekt. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat gemeenten de benodigde RO-procedures en aanvragen simpelweg niet sneller kunnen afhandelen.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Door het tegenvallende aantal verleende bouwvergunningen zal de druk op de bestaande voorraad nog verder toenemen en zal er voorlopig geen einde komen aan de stijging van koop- en huurprijzen op de woningmarkt”. “Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest voor investeringen in huurwoningen, wat kansen biedt om tekorten terug te dringen. Samenwerking tussen marktpartijen, woningcorporaties en lokale overheden is essentieel om de bouwproductie toe te laten nemen”.

Bron: https://www.capitalvalue.nl